Sīkdatņu politika

Informācija par vietni un vietnes pārzini

Interneta vietne - http://www.vases.lv

Pārzinis - Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003021907, juridiskā adrese – Rīga, Eksporta iela 5, LV-1010, e-pasts - vases@vases.lv, tālrunis - +371 67333034.

Informācija par personas datu apstrādi - Personas datu apstrāde

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta vietni, tiek lejupielādētas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās vietnes saturs. Sīkdatņu nepieciešamība ir, no vienas puses, tehnoloģiski nodrošināt vietnes darbību, bet no otras puses, labāk izprast lietotāju pieredzi un satura izmantošanu Tīmekļa vietnē. Atbilstoši turpinājumā sniegtajam aprakstam, sīkdatnes pēc to funkcionālās nozīmes tiek grupētas funkcionāli nepieciešamajās, tātad, tādās, bez kurām faktiski nodrošināt Tīmekļa vietnes darbību nav iespējams, un tādās, bez kurām Internet vietne darbosies, taču kādai no pusēm – Internet vietnes apmeklētājam vai Pārzinim, nebūs iespējams pilnvērtīgi iegūt vai izprast Internet vietnes lietošanas pieredzi vai statistiku. Galvenā atšķirība starp iepriekšminētajām sīkdatņu grupām ir tāda, ka jebkuras sīkdatnes, kuras nav funkcionāli nepieciešamas, lietotāja iekārtā tiek lejupielādētas tikai tad, ja lietotājs ir devis piekrišanu nefunkcionālo sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatņu nepieciešamība un funkcijas

1.     Funkcionālās sīkdatnes - funkcionāli un tehniski nepieciešamas sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējama pilnvērtīga Tīmekļa vietnes darbība. Tīmekļa vietnēm nav savas atmiņas, un tās neuztur sesijas statusus, t.i., ja lietotājs pārlūko dažādas tīmekļa vietnes sadaļas, lietotājs netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs; sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju tā optimizējot lietotāja pieredzi Tīmekļa vietnes izmantošanā. Pie funkcionālajām sīkdatnēm pieder arī tās sīkdatnes, kuras nodrošina paša sīkdatņu mehānisma darbību, proti, Pārzinim nav citu iespēju iegūt Tīmekļa vietnes lietotāja piekrišanu vai ne-piekrišanu citu sīkdatņu lejupielādei, kā vien, izmantojot sīkdatņu pārvaldības rīku. Tā kā sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai ir nepieciešamas sīkdatnes, savukārt piekrišanas pārvaldība ir normatīvo aktu prasība nefunkcionālo sīkdatņu gadījumā, sīkdatņu pārvaldības rīka darbības sīkdatnes ir atzīstamas par Tīmekļa vietnes funkcionēšanai nepieciešamām sīkdatnēm. Detalizēts funkcionālo sīkdatņu uzskaitījums:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes nolūks / funkcijas

Sīkdatnes pastāvēšanas ilgums (dzīvildze)

Sīkdatnes izmantošnas tiesiskais pamatojums un piezīmes

has_js

Funkcionāli nepieciešama sīkdatne, kas nosaka, vai lietotāja pārlūkprogrammai ir iespējots JavaScript atbalsts.

Līdz attiecīgās pārlūkprogrammas sesijas beigām

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam, izmantot ar informācijas sabiedrību saistītās komunikācijas iespējas; Funkcionāli nepieciešama sīkdatne Tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai; bez JavaScript atbalsta tīmekļa vietnes funkcionalitāte ir ierobežota

cookie_consent_version Sīkdatņu pārvaldības rīka versijas uzturēšana; nepieciešama, lai sekmīgi nodrošinātu lietotāju piekrišanas pārvaldību

Viens gads

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam, izmantot ar informācijas sabiedrību saistītās komunikācijas iespējas nodrošinot likumīgu sīkdatņu pārvaldību; Šī sīkdatne var nebūt tad, ja lietotājs izvēlās noraidīt visas ne-funkcionālās sīkdatnes
cookie_consent Sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai nepieciešama sīkdatne – lai uzturētu lietotāja veiktās izvēles

Viens gads

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam, izmantot ar informācijas sabiedrību saistītās komunikācijas iespējas nodrošinot likumīgu sīkdatņu pārvaldību; Šī sīkdatne var nebūt tad, ja lietotājs izvēlās noraidīt visas ne-funkcionālās sīkdatnes

cookieConsent Satur informāciju par lietotāja veikto izvēli saistībā ar ne-funkcionālajām sīkdatnēm, izvēles izdarīšanas datumu un laiku, reģionu, ģenerēto izvēles izdarīšanas unikālo numuru (ID)

Viens gads

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam, izmantot ar informācijas sabiedrību saistītās komunikācijas iespējas nodrošinot likumīgu sīkdatņu pārvaldību

 

2.    Nefunkcionālās sīkdatnes - nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt Tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības Tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne izmanto tā sauktās trešo pušu analītiskās sīkdatnes, ar kurām informācija tiek apkopota, uzkrāta un analizēta, izmantojot vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks. Ar tā palīdzību Pārzinis iegūst iespēju analizēt apmeklētājus un attiecīgi pielāgot Tīmekļa vietni, lai Tīmekļa vietnes darbība būtu pēc iespējas efektīvāka, daži Google Analytics izmantošanas ieguvumu piemēri:

  • iegūt tā sauktos “demogrāfijas” datus, tādējādi noteiktā laika periodā izprotot Tīmekļa vietnes apmeklētāja profilu un, piemēram, attiecīgi pielāgojot dažādas informatīvas kampaņas nepieciešamajai mērķauditorijai;
  • noskaidrot satura un apmeklējuma datus, proti, kuras sadaļas Tīmekļa vietnes apmeklētāji ir apmeklējuši visbiežāk un pie kurām sadaļām pavadījuši ilgāko laiku – tas dod iespēju labāk izprast Tīmekļa vietnes struktūru, kā arī izplānot, kā labāk pasniegt sabiedrībai būtisku informāciju, lai tā pēc iespējas efektīvāk sasniegtu mērķauditoriju;
  • uzzināt, no kuriem avotiem ir Tīmekļa vietnes lietotāju plūsma, tādejādi, pielāgojot attiecīgās reklāmas kampaņas efektīvākai sabiedrības sasniegšanai, kā arī mērot jaunu reklāmas kampaņu efektivitāti.

Svarīgi! Neskatoties uz daudzajiem Pārziņa ieguvumiem, nefunkcionālās sīkdatnes no Tīmekļa vietnes tiks lejupielādētas attiecīgajā (jūsu - Tīmekļa vietnes apmeklētāja) galiekārtā tikai tad, ja būsiet, izmantojot izvēles iespēju, sniedzis savu piekrišanu!

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas ne-funkcionālās sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes nolūks/funkcijas

Sīkdatnes pastāvēšanas ilgums (dzīvildze)

Sīkdatnes izmantošnas tiesiskais pamatojums un piezīmes

_ga Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu lapas apmeklētājus (anonīmi – neievācot lietotāju identificējošu informāciju) Divi gadi Piekrišana - atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam
_gid Sīkdatni uzstāda Google Analytics un izmanto, lai atšķirtu lapas apmeklētājus (anonīmi – neievācot lietotāju identificējošu informāciju) Divdesmit četras stundas
_gat Sīkdatni uzstāda Google Analytics, sīkdatne nesatur nekādu lietotāja informāciju, to izmanto, lai nodrošinātu pieprasījumu limitēšanu (neveidotos dublēti vienādi pieprasījumi) Viena minūte

 

3.    Papildu informācija par analītiskajām sīkdatnēm

Analītisko sīkdatņu pārvaldībai tiek izmantots korporācijas Google Inc. radīts rīks Google Analytics, kas nodrošina tīmekļa vietnes apmeklētāju paradumu analītikas pakalpojumu, kas tiek nodrošināts saskaņā ar korporācijas Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (vairāk informācijas šeit) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (vairāk informācijas šeit). Google Analytics mērķis ir veikt vietnes apmeklētāju rīcības izvērtējumu un sagatavot par to apkopojošu pārskatu Pārziņa interesēs. Datu subjekta identifikācijas iespējas, ar datu minimizācijas algoritmu izmantošanas palīdzību, ir samazinātas līdz minimumam, tomēr iepriekšminētās darbības pilnīgu datu anonimizāciju nenodrošina un atsevišķos gadījumos datu subjekta identifikācija ir iespējama.

Svarīgi! Piekrišana, kas tiek sniegta analītisko sīkdatņu izmantošanai, vienlaikus ir arī piekrišana konkrēto, ar analītikas servisu saistīto datu nodošanai trešajai pusei – Google Inc.

 

4.    Piekrišana un tās juridiskā nozīme

Piekrišana, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam nozīmē, ka Tīmekļa vietnes apmeklētājs, izvērtējot visu pieejamo informāciju, tajā skaitā šo Sīkdatņu politiku, veic neaprobežotu izvēli piekrist vai nepiekrist noteiktu ne-funkcionālo sīkdatņu lejupielādei savā galaiekārtā. Pārzinis saglabā ar piekrišanas sniegšanu saistīto informāciju, nolūkā nodrošināt pierādījumus piekrišanas esamības faktam, proti, piekrišanas sniegšanas datumu, laiku, ģeogrāfisko vietu un daļu no Tīmekļa vietnes apmeklētāja izmantotās ārējās IP adreses (turpmāk – Metadati). Tā kā sīkdatņu darbības mehānisms ir īpašs, par lietotāja izvēli atsaukt piekrišanu (skatīt 5.sadaļu), Pārzinis neuzzina, tādēļ ar lietotāja piekrišanas sniegšanu saistītajiem Metadatiem, tiek noteikts glabāšanas ilgums – viens gads, kas atbilst sīkdatņu pārvaldības rīka uzturētajām lietotāja darbībām. Ja lietotājam rodas jebkādi jautājumi, saistībā ar piekrišanu vai datu izmantošanu Tīmeļa vietnē, saziņai ar Pārzini vai tā norīkoto datu aizsardzības speciālistu izmantot Informācijā par personas datu apstrādi norādītos kontaktus.

 

5.     Sīkdatņu pārvaldības iespējas

5.1.   Tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt savu izvēli un atsaukt piekrišanu ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai. Svarīgi! Sīkdatņu darbības mehānisms ir izveidots tādējādi, ka Pārzinim (Tīmekļa vietnei) nav iespējams iejaukties lietotāja galaiekārtas darbībā un jebkā ietekmēt tur esošās sīkdatnes: Tīmekļa vietne sīkdatnes var tikai uzstādīt.  Tādēļ, lai atsauktu savu piekrišanu, lietotājam ir jāveic patstāvīga sīkdatņu izdzēšana, ņemot vērā:

  • Pirmkārt, ir jāizdzēš tās ne-funkcionālās sīkdatnes, kā izmantošanai iepriekš tika iedota piekrišana, un Tīmekļa vietnes gadījumā tās ir: _ga, _gid, _gat;
  • Otrkārt, ir obligāti jāizdzēš funkcionālās sīkdatnes, kas ir saistītas ar sīkdatņu pārvaldības rīku, jo pretējā gadījumā, Tīmekļa vietne ne-funkcionālās sīkdatnes uzstādīs no jauna! Sīkdatņu pārvaldības rīka sīkdatnes: cookieConsent, cookie_consent, cookie_consent_version.

Svarīgi! Pēc sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai nepieciešamo sīkdatņu dzēšanas, Tīmekļa vietnes apmeklēšanas gadījumā tā no jauna piedāvās iespēju sniegt piekrišanu ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai nepieciešamo sīkdatņu dzīvildze ir viens gads, tādēļ, pēc viena gada apmeklējot Tīmekļa vietni, sīkdatņu pārvaldības rīks lietotājam atkal piedāvās izdarīt izvēli piekrist vai nepiekrist ne-funkcionālo sīkdatņu esamībai.

Sīkdatņu izdzēšanas funkcionalitāte ir atkarīga no lietotāja izmantotā tīmekļa pārlūka, tādēļ Pārzinim nav iespējams sniegt vienotu aprakstu par darbību secību, sīkdatņu izdzēšanai. Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Pārzini vai pārziņa norīkoto datu aizsardzības speciālistu atbilstoši Informācijā par personas datu apstrādi norādītajiem kontaktiem!

5.2.   Lietotājam ir arī tiesības mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, tādējādi, ka sīkdatņu izmantošana nav iespējama vispār vai arī katras sīkdatnes lejupielāde prasa papildu apstiprinājumu, taču tas ir ārpus Pārziņa kontroles iespējām, turklāt patstāvīgs visu sīkdatņu izmantošanas liegums var radīt problēmas informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanai (piemēram, tīmekļa vietnes var neatvērties vispār, atvērties daļēji, var nebūt pieejamas attiecīgo tīmekļa vietņu iespējas u.tml.), tādēļ Pārzinis iesaka, rūpīgi izprast ar tīmekļa pārlūkprogrammas uzstādījumu maiņu saistītās sekas konkrētā lietotāja galiekārtas darbībai un dažādu tīmekļa resursu izmantošanas iespējām.

5.3.   Ikvienam ir iespēja atteikties no analītisko Google Analytics sīkdatņu izmantošanas pilnībā, lejupielādējot un uzstādot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku (atrodams šeit). Šis papildrīks sazinās ar tīmekļa vietnes Google Analytics JavaScript (piemēram, ga.js, gtag.js, analytics.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo tīmekļa vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics. Svarīgi! Pārzinis brīdina, ka minētā rīka izmantošana ir pilnībā lietotāja atbildība, un tā notiek saskaņā ar rīka īpašnieka licences noteikumiem, un Pārzinis nenes nekādu atbildību par jebkādām iespējamām sekām, kuras var iestāties, izmantojot minēto rīku.

 

6.    Papildu informācija par sīkdatņu pārvaldības rīka darbību

Sīkdatņu pārvaldību nodrošina trešās puses izstrādāts un integrēts rīks – CookieBot (vairāk informācijas šeit). CookieBot izmantošana nozīmē, ka atsevišķi konkrētas sesijas laikā ģenerētie vai ievāktie dati, tiek nodoti trešajai pusei – CookieBot. Minētie dati ir anonimizēta lietotāja izmantotā ārējā IP adrese, kurai tiek noņemti pēdējie trīs cipari, kas padara lietotāja identifikāciju neiespējamu. Pārzinis analizē ar sīkdatņu pārvaldības rīka izmantošanu saistītos riskus, tajā skaitā, identifikācijas iespējamību konkrētam lietotājam un, mainoties tehnoloģijām, vai citiem apstākļiem, kas lietotāja identifikāciju padarītu ticamu, koriģēs savu rīcību, attiecībā par sīkdatņu pārvaldības rīka izmantošanu, kā arī sīkdatņu politikas dokumentu.

Svarīgi! Izdarītā izvēle un jebkuras darbības attiecas tikai uz konkrētas lietotāja galaiekārtas konkrētu tīmekļa pārlūku, nevis uz konkrētu indivīdu. Ja indivīds izmanto vairākas galiekārtas, vairākus tīmekļa pārlūkus, tad ikviena darbība ir jāveic katrā no tiem, tāpat arī darbības (piekrišana vai nepiekrišana ne-funkcionālajai sīkdatnei) katrā atsevišķā galiekārtā vai tīmekļa pārlūkā neietekmē izvēles un darbības citā. Tad, ja vienu un to pašu tīmekļa pārlūku vienā galiekārtā esošā piekļuves kontā izmanto vairāki indivīdi, katra indivīda veiktās izvēles ietekmēs pārējo indivīdu izvēles, piemēram, katram ir iespējas veikt uzstādīto sīkdatņu izdzēšanu, izvēlēties uzstādīt jaunas sīkdatnes un Pārzinim nav nekādu tehnoloģisku iespēju to ietekmēt. Līdz ar to lietotājam ir jāatbilst prasmīga lietotāja līmenim un patstāvīgi jāpārvalda savas galiekārtas un tajās uzstādīto programmnodrošinājumu, kā arī piekļuves pie galiekārtu lietotāju kontiem.

 

7.    Sīkdatņu politikas grozījumi

Tīmekļa vietnes sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Aktuālā sīkdatņu politikas versija ir publicēta tīmekļa vietnē.

 

Pēdējās izmaiņas 2021. gada 21. decembrī