Integrētā vadības sistēma

 

Integrētā vadības sistēma

Lai izpildītu klientu prasības un vēlmes, nodrošinot pakalpojumus visaugstākajā kvalitātes līmenī, VAS “Elektroniskie sakari” līdz šim jau ir demonstrējuši savu tiekšanos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi attīstot un uzturot kvalitātes vadības sistēmu, kas ieviesta un sertificēta kopš 2008. gada atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām.

Apzinoties savu lomu un atbildību informācijas drošības jomā, VAS “Elektroniskie sakari” ieviesa un uztur informācijas drošības vadības sistēmu, kas sertificēta kopš 2021. gada atbilstoši starptautiskā standarta ISO 27001 prasībām. Savukārt ar mērķi nodrošināt racionālu un efektīvu energoresursu izmantošanu un uzlabot uzņēmuma energosniegumu, VAS “Elektroniskie sakari” ieviesa un uztur energopārvaldības sistēmu, kas sertificēta 2024. gadā atbilstoši starptautiskā standarta ISO 50001 prasībām.

Rezultātā VAS “Elektroniskie sakari” ir ieviesta Integrētā vadības sistēma, kas nodrošina atbilstību starptautiskiem standartiem gan kvalitātes, gan informācijas drošības, gan energopārvaldības jomā. Šis sasniegums ir VAS “Elektroniskie sakari” darbinieku kopīgā darba rezultāts un apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai paaugstinātu iekšējo procesu efektivitāti un pilnveidotu savus sniegtos pakalpojumus, vienlaikus nodrošinot iespējami augstāko informācijas drošības līmeni un uzlabojot uzņēmuma energosniegumu.

ISO 9001:2015 sertifikāts

ISO 27001:2013 sertifikāts ISO 50001:2018 sertifikāts

Kvalitātes politika

VAS “Elektroniskie sakari” nepārtraukti pilnveido pakalpojumu kvalitāti. Klientu atsauksmes par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pakalpojumiem un priekšlikumi pakalpojumu kvalitātes pilnveidei ir viens no veidiem, kā uzlabot savu sniegumu.

Atsauksmes par VAS “Elektroniskie sakari” pakalpojumu kvalitāti un priekšlikumus pakalpojumu kvalitātes pilnveidei lūdzam sūtīt uz e-pastu: kvalitate@vases.lv.