Antenu tehnisko projektu iesniegums

Atbilstoši veicamā darba veidam elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekti tiek iesniegti akceptēšanai šādās institūcijās:

VAS „Elektroniskie sakari” iesniedz šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus:

  • radioiekārtas un antenas ierīkošanas projekts;
  • mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts;
  • apraides raidītāja ierīkošanas projekts.

Būvvaldē iesniedz šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus:

  • piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projekts;
  • elektronisko sakaru tīklu pievadu tehniskā shēma un iekšējo elektronisko sakaru tīklu darba zīmējums;
  • elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projekts esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projekts iekārtu konteineros.

Pieprasot ierīkošanas projekta akceptu, pasūtītājs vai tā pilnvarota persona iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu antenu projekta ierīkošanas veidlapu;
  2. Iesniegumam pievienotu ierīkošanas projektu, kurš izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 501. Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi noteikto;
  3. Būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu kopijas, kas apliecina tiesības vadīt vai patstāvīgi veikt elektronisko sakaru tīklu projektēšanu un ierīkošanas darbus.

Projektu iesniedz divos eksemplāros, oriģināleksemplārs paliek VAS ES. Visiem ierīkošanas projekta eksemplāriem jābūt caurauklotiem.

Par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšanu un akceptēšanu norēķinās pirms elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izsniegšanas, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 87 pielikuma 4. punktu.

Dokumentu iesniegšana:
VAS "Elektroniskie sakari"
Klientu apkalpošanas nodaļa
Eksporta iela 5, Rīga
1. stāvs pa labi
Tālr.: 67 332 179

Darba laiks

P: 10.00 - 17.00
O: 10.00 - 17.00
T:  10.00 - 17.00
C: 10.00 - 17.00
P: 10.00 - 16.00
S: brīvdiena
Sv: brīvdiena

Iesnieguma veidlapa ierīkošanas projekta akceptēšanai  

Projektu iesniegšana elektroniska dokumenta formā

Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu var iesniegt VAS "Elektroniskie sakari" arī elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi vases@vases.lv ar norādi „Ierīkošanas projekts”. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX,  XLS, PDF vai JPG formātā.

Lai projektu iesniegtu elektroniski, projektam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, un arī visiem parakstiem, kas ir iekļauti projektā, jābūt ar drošu elektronisko parakstu vai ar to elektronisko parakstu apliecinātām papīra kopijām atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.

Antenu projekta ierīkošanas veidlapu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona.