Trauksmes celšana

VAS “Elektroniskie sakari” ir izveidota iekšējā trauksmes celšanas sistēma, lai nodrošinātu iespēju droši ziņot par pārkāpumiem VAS “Elektroniskie sakari” darbībā, kā arī garantētu trauksmes cēlēju aizsardzību.

Trauksmi var celt ir ikviena fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlēja ziņojumu, vēlams aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, VAS “Elektroniskie sakari” var iesniegt pa šādiem kanāliem:

1. speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotajā elektroniskajā adresē trauksmesceleji[at]vases.lv;

2. pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”.