Izsoles

VAS „Elektroniskie sakari” pārdod atklātā izsolē, ar augšupejošu soli, lietotas mēbeles

(Mēbeļu saraksts pievienots Izsoles noteikumu Pielikumā Nr. 5)

Izsoles noteikumu saņemšana un objektu apskate:

Izsoles noteikumus elektroniskā formātā var saņemt VAS „Elektroniskie sakari” tīmekļa vietnē www.vases.lv.

Izsoles noteikumus saņemt drukātā veidā un apskatīt izsolē pārdodamās mēbeles var no 2022. gada 7. jūlija līdz 2022. gada 20. jūlijam laikā no plkst. 09:00 līdz 12:00, VAS „Elektroniskie sakari” birojā Eksporta ielā 5, Rīgā, iepriekš sazinoties ar izsoles kontaktpersonu pa tālruni: +371 20 398 630 vai 28 305 574.

Izsoles datums un laiks: 2022. gada 21. jūlijs plkst. 13:00.

Izsole vieta: VAS „Elektroniskie sakari”, Eksporta iela 5, Rīga.

Reģistrēšanās pieteikumu pieņemšana: izsoles dienā no plkst. 12:15 līdz 12:45.

Dalības maksa: EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi), PVN 21 % tajā skaitā, kas jāiemaksā ar pārskaitījumu Izsoles noteikumos norādītajā VAS “Elektroniskie sakari” kontā pirms reģistrēšanās par izsoles dalībnieku – līdz 2022. gada 20. jūlijam (ieskaitot).

 

Izsoles noteikumi: lejupielādēt

Izsoles noteikumu Pielikums Nr. 1: lejupielādēt

Izsoles noteikumu Pielikums Nr. 2: lejupielādēt

Izsoles noteikumu Pielikums Nr. 3: lejupielādēt

Izsoles noteikumu Pielikums Nr. 4: lejupielādēt

Izsolāmo noteikumu Pielikums Nr. 5 (mēbeļu saraksts): lejupielādēt

 

Izsolāmo mēbeļu attēli: