Jūs atrodaties šeit

Vakances

Aicinām komandā

 

Valdes loceklis (pieteikšanās termiņš beidzies)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

izsludina atklātu konkursu uz

valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” (reģ. Nr. 40003021907)

valdes locekļa amatu

 

 

Amata kandidātiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • maģistra grāds vadības zinātnēs, ekonomikā, finansēs vai inženierzinātnēs (vēlams elektroniskie sakari, telekomunikācijas, radiosakaru sistēmas);
 • vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) kādā no jomām, kurā darbojas kapitālsabiedrība (tai skaitā, elektronisko sakaru, telekomunikāciju, elektromagnētiskās saderības, radiosakaru sistēmu vai radiofrekvenču pārvaldības jomā) vai vadošā amatā informācijas un komunikācijas  tehnoloģiju jautājumos, klientu apkalpošanas, pakalpojumu attīstības, mārketinga vai finanšu resursu piesaistes jomās (lūdzam CV norādīt iegūtās pieredzes ilgumu);
 • pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (lūdzam CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • pieredze pakalpojumu attīstībā vai inovatīvu risinājumu ieviešanā, vai finanšu resursu pārvaldīšanā (lūdzam CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām un stratēģisks redzējums par kapitālsabiedrības attīstību, tai skaitā  inovatīvu risinājumu ieviešanas un pakalpojumu attīstības jomās;
 • zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem;
 • zināšanas risku vadības un audita jomā un izpratne par funkciju deleģēšanu;
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā;
 • angļu valodas zināšanas C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr. Papildu valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība; pārmaiņu vadīšana;
 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

 

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, kurā iekļauts valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” attīstības iespēju redzējums, tai skaitā inovatīvu risinājumu ieviešanas un pakalpojumu attīstības jomās  (teksta apjoms līdz 3 lpp.);
 • dzīves gaitas aprakstu (atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • apliecinājums par atbilstību likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • apliecinājums, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5 3.daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā;
 • valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi C līmeņa 1.pakāpē (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 10. oktobrim, nosūtot uz e-pastu: personals@varam.gov.lv vai klātienē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļā, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494 ar norādi  “Konkursam uz VASES valdes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām – 67026902.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, reģ. nr. 90000028508, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. Papildu informācija par personas datu apstrādi: http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/Personas_datu_apstrade/

Radiosakaru inženieris (pieteikšanās termiņš beidzies)

VAS “Elektroniskie sakari” aicina pieteikties kandidātus uz vakanci - RADIOSAKARU INŽENIERIS

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs (radiotehnikā, elektronikā vai citā radniecīgā programmā/ nozarē);
 • Radiosakaru inženiera (vēlama) kvalifikācija;
 • Praktiskā darba pieredze radiosakaru nozarē vismaz 2 (divi) gadi.
 • Labas datora lietotāja iemaņas;
 • Teicamas latviešu valodas prasmes (vēlamas angļu un krievu valodas prasmes);
 • B kategorijas vadītāja apliecība

 

Darba pienākumos ietilpst:

 • Pārvaldīt radiofrekvenču spektru;
 • Izskatīt radiofrekvenču spektru lietošanas atļauju pieprasījumus;
 • Izstrādāt atbildes korespondenci radiosakaru frekvenču piešķīruma koordinācijas pieprasījumiem.

 

Piedāvājam:                                                   

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā;
 • iespējas profesionāli augt un attīstīties
 • konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas
 • mēneša darba algu no 1300 EUR – līdz 1500 EUR Bruto.                     

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vases@vases.lv  līdz 2019. gada 1. Novembrim.

Darba laiks  Pilna slodze

Darba vieta  Rīga

 

Mēs novērtējam visus pieteikumus, bet sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.