Vakances

 

Aicinām darbā 

Attīstības, pētniecības un inovāciju PROJEKTU VADĪTĀJU

 

Ja Tev ir:

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinībās, projektu vadībā vai tiesību zinātnē;
 • Vismaz 2 gadu pieredze ES struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu finansēto projektu sagatavošanā un vadībā;
 • Prasmes un zināšanas par metodēm plānotai un sistemātiskai projektu vadībai, kā arī zināšanas un izpratne par programmām publisko investīciju finansējuma piesaistei;
 • Ļoti labas angļu un latviešu valodas zināšanas;
 • Teicamas komunikācijas prasmes, iniciatīva, precizitāte un prasme patstāvīgi organizēt darbu un strādāt komandā;

Par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas un pieredze publisko iepirkumu jomā.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu piesaisti uzņēmuma attīstības, pētniecības un inovāciju projektiem;
 • Nodrošināt projektu pieteikumu sagatavošanu ES struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistei,, projektu īstenošanu un administratīvo vadību, kā arī organizēt īstenoto projektu pēc uzraudzības pārskatu sagatavošanu;
 • Identificēt atbalsta programmas finansējuma piesaistei, izvērtēt programmu nosacījumus.
 • Koordinēt darbu uzdevumus, kas saistīti ar ES struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektiem:
  • sagatavot projektu maksājumu pieprasījumus un progresa, un noslēguma pārskatus;
  • organizēt projektu lietvedību un finanšu vadību;
  • veikt projektu termiņu, resursu un izmaksu plānošanu un kontroli;
  • piedalīties budžeta un budžeta grozījumu izstrādē;
  • nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar projektu īstenošanu uzraugošajām iestādēm un projektu partneriem.
 • Radīt idejas nākotnes attīstības, pētniecības un inovāciju projektiem, analizēt to ieviešanas un attīstīšanas iespējas, meklē radošus, inovatīvus risinājumus attīstības plānu realizācijai;
 • Sniegt priekšlikumus VAS ES attīstības un inovāciju ideju attīstības sistēmas pilnveidei, tādējādi nodrošinot saturu nākotnes attīstības projektiem;
 • Veicināt esošās un veidot jaunas partnerības ar vietējiem un starptautiskajiem partneriem, kas vērstas uz VAS ES klientu apmierinātības paaugstināšanu, VAS ES darbinieku kvalifikācijas vai kompetenču un/vai IKT nozares ekosistēmas attīstību.

Piedāvājam:

 • iespēju vadīt inovatīvus projektus pieprasītā tēmā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī un apgūt jaunas, konkurētspējīgas zināšanas
 • darbu dinamiskā un uz stabilām vērtībām orientētā uzņēmumā
 • stabilu atalgojumu (2900-3200 EUR Bruto) atkarībā no profesionālās kvalifikācijas un kompetenču līmeņa
 • darba koplīgumu
 • attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku un papildu brīvdienas
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

CV un pieteikumu (ar norādi - Projektu vadītājs) līdz 2024. gada 29. maijam sūtīt elektroniski uz e-pastu: darbs@vases.lv

Darba vieta: Eksporta iela 5, Rīgā