Jūs atrodaties šeit

Kvalitātes vadība

Valsts akciju sabiedrības  “Elektroniskie sakari” kvalitātes vadības sistēma tika izveidota un sertificēta 2008. gada 4. decembrī atbilstoši starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2008 “Kvalitātes vadības sistēmas prasības” nosacījumiem. Regulāri tika veikti vairāki neatkarīgas institūcijas uzraudzības auditi. Kopš 2013. gada 25. oktobra uzraudzības audita tika uzturēta un regulāri aktualizēta kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata (iekšējie normatīvie akti, rīkojumi, procesi).

2017. gada 26. maijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bureau Veritas Latvia”  veica ārējo auditu, kā rezultātā tika secināts, ka kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša standarta ISO 9001:2015  prasībām un ir efektīva. 2017. gada 29. maijā valsts akciju sabiedrība  “Elektroniskie sakari” saņēma ISO 9001:2015 standarta sertifikātu. Tika  pārskatīta un apstiprināta  sertifikācijas sfēra: Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvalde elektronisko sakaru nozarē, elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšana.

Kārtējais uzraudzības audits notika pagājušā gada 15. maijā, kā rezultātā  tika konstatēts, ka valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša standarta prasībām,  organizācijas darbība un procesi atbilst sertifikācijas sfērai. Ārējie auditori norādīja vairākus  labās  prakses piemērus:

  • laicīgā gatavība GDPR aspektu implementācijai nacionālajos normatīvajos aktos, piem., 20.03.2018. Privātuma politika;
  • kompetenču pārmantojamības plānošana, piem., seminārs “EMI iedarbība uz iedzīvotājiem... mērījumi. EML iedarbības kontroles pieredze Latvijas radiouzņēmumos”;
  • informācijas drošības pārvaldības līmenis, piemēram, 08.06.2016. Darbības nepārtrauktības plāns.

Valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 2019. gada 28. maijā notika  uzraudzības audits, kuru veica sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bureau Veritas Latvia” pārstāvji. Audita laikā valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” kvalitātes vadības sistēma tika atzīta par atbilstošu starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām un  neatbilstības netika konstatētas. Auditori valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” darbībā identificēja trīs novērojumus un audita ziņojumā minēja gan vairākas iespējas, kā pilnveidot uzņēmuma darbību, gan arī labās prakses piemērus.

 

Kvalitātes politika

Mandāts: Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” atbilstoši savai kompetencei nodrošina radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi, kā arī akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu.

Misija: Nodrošināt ierobežoto resursu (radiofrekvenču spektra un numerācijas) kvalitatīvu pārvaldību, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm.

Vīzija: Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” ir mūsdienīgs, sociāli atbildīgs uzņēmums ar augstu klientu un darbinieku apmierinātības līmeni.

Darbības pamatprincipi:

● Nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu klientiem atbilstoši to prasībām un normatīvajiem aktiem;

● Nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitātes nepārtrauktu uzlabošanu un pilnveidošanu;

● Nepārtraukti rūpēties par darbinieku kompetences paaugstināšanu;

● Nepārtraukti pilnveidot kvalitātes pārvaldības sistēmu.

 

Nepārtraukta pilnveide

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” nepārtraukti pilnveido pakalpojumu kvalitāti. Klientu atsauksmes par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pakalpojumiem, un  priekšlikumi  pakalpojumu kvalitātes pilnveidei  ir viens no veidiem, kā uzlabot savu sniegumu.

Lūdzam sūtīt savu viedokli par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari”  pakalpojumu kvalitāti uz e-pastu: kvalitate@vases.lv

 

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” šogad pieteica dalību starptautiskai Inovāciju kvalitātes balvai 2019

Pašlaik ir  noslēgusies ikgadējā pieteikšanās starptautiskai Inovāciju kvalitātes balvai 2019. Pateicoties Latvijas Kvalitātes biedrības atbalstam, šogad Latviju tajā pārstāvēs Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari” ar savu izstrādāto programmatūru SKUDRA.

SKUDRA automatizē frekvenču spektra monitoringu, taupa finanšu un cilvēkresursus, nodrošina augstu darba izpildes efektivitāti un kvalitāti. https://skudra.vases.lv/lv/skudra/ 

Šobrīd starptautiskā žūrija izvērtē, vai 2020. gada 5.-6. februārī Telavivā, Izraēlā VAS "Elektroniskie sakari” programmatūra SKUDRA nonāks laureātu godā starp Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstu iesniegtām inovācijām.

 

ISO sertifikāts