Kvalitātes vadība

Valsts akciju sabiedrības  “Elektroniskie sakari” kvalitātes vadības sistēma tika izveidota un sertificēta 2008. gada 4. decembrī atbilstoši starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2008 “Kvalitātes vadības sistēmas prasības” nosacījumiem. Regulāri tika veikti vairāki neatkarīgas institūcijas uzraudzības auditi. Kopš 2013. gada 25. oktobra uzraudzības audita tika uzturēta un regulāri aktualizēta kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata (iekšējie normatīvie akti, rīkojumi, procesi).

2017. gada 26. maijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bureau Veritas Latvia”  veica ārējo auditu, kā rezultātā tika secināts, ka kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša standarta ISO 9001:2015  prasībām un ir efektīva. 2017. gada 29. maijā valsts akciju sabiedrība  “Elektroniskie sakari” saņēma ISO 9001:2015 standarta sertifikātu. Tika  pārskatīta un apstiprināta  sertifikācijas sfēra: Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvalde elektronisko sakaru nozarē, elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšana.

Kārtējais uzraudzības audits notika 2018. gada gada 15. maijā, kā rezultātā  tika konstatēts, ka valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša standarta prasībām,  organizācijas darbība un procesi atbilst sertifikācijas sfērai. Ārējie auditori norādīja vairākus  labās  prakses piemērus:

  • laicīgā gatavība GDPR aspektu implementācijai nacionālajos normatīvajos aktos, piem., 20.03.2018. Privātuma politika;
  • kompetenču pārmantojamības plānošana, piem., seminārs “EMI iedarbība uz iedzīvotājiem... mērījumi. EML iedarbības kontroles pieredze Latvijas radiouzņēmumos”;
  • informācijas drošības pārvaldības līmenis, piemēram, 08.06.2016. Darbības nepārtrauktības plāns.

Valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 2019. gada 28. maijā notika  uzraudzības audits, kuru veica sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bureau Veritas Latvia” pārstāvji. Audita laikā valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” kvalitātes vadības sistēma tika atzīta par atbilstošu starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām un  neatbilstības netika konstatētas. Auditori valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” darbībā identificēja trīs novērojumus un audita ziņojumā minēja gan vairākas iespējas, kā pilnveidot uzņēmuma darbību, gan arī labās prakses piemērus.

Valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 2020. gada 27. aprīlī notika attālinātais resertifikācijas audits, kuru veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bureau Veritas Latvia” pārstāvji. Attālinātā audita laikā valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” kvalitātes pārvaldības sistēma tika atzīta par atbilstošu starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām un neatbilstības netika konstatētas. Auditori valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” darbībā fiksēja trīs novērojumus un audita ziņojumā minēja gan vairākas iespējas kā pilnveidot uzņēmuma darbību, gan arī labās prakses piemērus.

 

Kvalitātes politika

Mandāts: Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” atbilstoši savai kompetencei nodrošina radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi, kā arī akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu.

Misija: Nodrošināt ierobežoto resursu (radiofrekvenču spektra un numerācijas) kvalitatīvu pārvaldību, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm.

Vīzija: Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” ir mūsdienīgs, sociāli atbildīgs uzņēmums ar augstu klientu un darbinieku apmierinātības līmeni.

Darbības pamatprincipi:

● Nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu klientiem atbilstoši to prasībām un normatīvajiem aktiem;

● Nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitātes nepārtrauktu uzlabošanu un pilnveidošanu;

● Nepārtraukti rūpēties par darbinieku kompetences paaugstināšanu;

● Nepārtraukti pilnveidot kvalitātes pārvaldības sistēmu.

 

Nepārtraukta pilnveide

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” nepārtraukti pilnveido pakalpojumu kvalitāti. Klientu atsauksmes par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pakalpojumiem, un  priekšlikumi  pakalpojumu kvalitātes pilnveidei  ir viens no veidiem, kā uzlabot savu sniegumu.

Lūdzam sūtīt savu viedokli par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari”  pakalpojumu kvalitāti uz e-pastu: kvalitate@vases.lv

ISO sertifikāts                ISO 9001 Bureau Veritas sertifikācijas zīme - Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pakalpojumu kvalitātes apliecinājums                  

 

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” šogad pieteica dalību starptautiskai Inovāciju kvalitātes balvai 2019

Pašlaik ir  noslēgusies ikgadējā pieteikšanās starptautiskai Inovāciju kvalitātes balvai 2019. Pateicoties Latvijas Kvalitātes biedrības atbalstam, šogad Latviju tajā pārstāvēs Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari” ar savu izstrādāto programmatūru SKUDRA.

SKUDRA automatizē frekvenču spektra monitoringu, taupa finanšu un cilvēkresursus, nodrošina augstu darba izpildes efektivitāti un kvalitāti. https://skudra.vases.lv/lv/skudra/ 

Šobrīd starptautiskā žūrija izvērtē, vai 2020. gada 5.-6. februārī Telavivā, Izraēlā VAS "Elektroniskie sakari” programmatūra SKUDRA nonāks laureātu godā starp Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstu iesniegtām inovācijām.

 

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” izstrādātā programmatūra SKUDRA ir nokļuvusi starptautiskā konkursā Inovāciju kvalitātes balva 2019

2019. gada 19. decembrī Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” ar savu izstrādāto programmatūru SKUDRA ir nominēta iegūt vienu no prestižākajām balvām starptautiskā konkursā Inovāciju kvalitātes balva 2019. Eksperti no 15 valstīm atzina, ka VAS “Elektroniskie sakari” izstrādātajai programmatūrai SKUDRA ( https://skudra.vases.lv/lv/skudra/) ir jākļūst par vienu no laureātiem 2019. gadā starp Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstu iesniegtajām inovācijām. Nākamgad 5. februārī notiks šī starptautiskā konkursa balvu pasniegšanas ceremonija Telavivā, Izraēlā.

Fragments no VAS “Elektroniskie sakari” izstrādātās radiomonitoringa programmatūras SKUDRA reklāmas bukleta, kas atspoguļu produkta vizuālo identitāti

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” inženieru izstrādātā  SKUDRA saņem prestižo Quality Innovation Award 2019 balvu Izraēlā Publisko inovāciju kategorijā

Šogad 5. februārī Telavivā, Izraēlā tika pasniegta ikgadējā starptautiskā Inovāciju kvalitātes balva 2019. Šajā starptautiskajā inovāciju konkursā kategorijā Publiskā sektora inovācijas diplomu ieguva arī Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” inženieru izstrādātā radiofrekvenču spektra uzraudzības programma SKUDRA.
Starptautiskā līmenī sacentās 55 inovācijas no 19 valstīm. Kopumā konkursa žūriju vērtējumam bija pieteiktas 508 inovācijas. Programmatūra SKUDRA konkursā savā kategorijā piekāpās Spānijā Mesmerise izstrādātai drošības pārbaužu skaneru sistēmai, kas arī visu inovāciju kopvērtējumā izcīnīja galveno balvu kā 2019. gada inovāciju inovācija.

Organizētāju piešķirto – “Kvalitātes inovācijas balvu 2019” QIA2019 (Quality Innovation Award) Publisko pakalpojumu inovāciju kategorijā saņēma VAS "Elektroniskie sakari" ar savu izgudrojumu SKUDRA.

Šī starptautiskam ikgadējam konkursam “Inovāciju kvalitātes balva” ir jau 12. balvas izcīņas reize, Latvija konkursā piedalās pēdējos 7 gadus. Svinīgajā ceremonijā Telavivā Lagos pasākumu centrā Valsts akciju sabiedrībai „Elektroniskie sakari” iegūto diplomu pasniedza Latvijas vēstniece Izraēlā Elita Gavale, kopā ar pasākuma organizatoriem: Šlomo Lihtenšteinu no Izraēlas Kvalitātes inovāciju un izcilības institūta un Tani Jarvinenu no Somijas Kvalitātes asociācijas.

Fragments no VAS “Elektroniskie sakari” izstrādātās radiomonitoringa programmatūras SKUDRA reklāmas bukleta, kas atspoguļu produkta funkcionalitāti

Vairāk informācijas:

https://www.qualityinnovation.org/award-ceremony/