Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehnisko projektu izskatīšanas maksa

Vienreizējie maksājumi

Maksājumi atbilstoši cenrādim - 27.09.2022. MK noteikumiem Nr.600 (redakcijā no 20.10.2023)

Maksājumu piemēro par katru projektu, ņemot vērā projekta iesniegumā norādīto vēlamo izskatīšanas laiku – standarta kārtībā (10 darba dienas) vai paātrinātā kārtībā (3 darba dienas).

11 Gadījumos, kad tiek izskatīts vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts, norādīto izcenojumu piemēro vienai antenai atbilstoši ierīkošanas projektam (izņemot abonentu galiekārtas). Izcenojumu palielina atbilstoši ierīkošanas projektā norādīto antenu skaitam.

10Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta atkārtotai izskatīšanai attiecīgā projekta nepilnību gadījumā piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
4.1. Publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošana10
4.1.1. publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts 1 projekts 124,78 0,00 124,78
4.1.2. publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 187,16 0,00 187,16
4.1.3. publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts rekonstrukcijai, ja tiek mainītas antenas un radioiekārtas bez konstrukciju maiņas 1 projekts 53,47 0,00 53,47
4.1.4. publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts rekonstrukcijai, ja tiek mainītas antenas un radioiekārtas bez konstrukciju maiņas (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 80,21 0,00 80,21
4.2. Apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošana10
4.2.1. apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts 1 projekts 89,12 0,00 89,12
4.2.2. apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 133,69 0,00 133,69
4.3. Vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošana (punkts–punkts)10
4.3.1. vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts) 1 projekts 53,47 0,00 53,47
4.3.2. vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 80,21 0,00 80,21
4.4. Citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošana (punkts–daudzpunkts)10
4.4.1. citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts) 1 projekts 53,47 0,00 53,47
4.4.2. citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 80,21 0,00 80,21
4.5. Vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošana10, 11
4.5.1. vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts 1 projekts 26,74 0,00 26,74
4.5.2. vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 40,11 0,00 40,11

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
VAS Elektroniskie sakari
Rīga, Eksporta ielā 5
+371 67 332 179
rekini@vases.lv