Cenrāža piemērošana (radioamatieru dienests)

Uzmanību!

Sakarā ar to, ka no 2022. gada 1. februāra stājušies spēkā Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumi Nr. 87 ''Valsts akciju sabiedrības ''Elektroniskie sakari'' publisko maksas pakalpojumu cenrādis'' un spēku zaudējuši  Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 652 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis", informāciju par cenrāža piemērošanu atsevišķi radioamatieru sakaru veidam sagatavosim un aktualizēsim tuvākajā laikā.

Ar jauno cenrādi tikmēr aicinām iepazīties šeit.


Maksājumi atbilstoši cenrādim (30.10.2018. MK noteikumiem Nr.652)

1.1. Atļaujas

1.1.1. Vienreizējie maksājumi

Uzstādīšanas vai lietošanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
3.2. Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanai radiostacija 17,73 0,00 17,73
3.3. Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera papildu izsaukuma signāla piešķiršanai izsaukuma signāls 13,71 0,00 13,71

1.2. Eksāmens

1.2.1. Vienreizējie maksājumi

Radioamatieru eksāmens

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
3.1. Radioamatiera eksaminācija radioamatiera eksāmens 19,93 0,00 19,93

 

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
VAS Elektroniskie sakari
Rīga, Eksporta ielā 5
+371 67 332 179
+371 67 332 724