Esam ieguvuši statusu ''Ģimenei draudzīga darbavieta''

25.08.2023

Sabiedrības integrācijas fonds piešķīris mums, VAS Elektroniskie sakari, statusu ''Ģimenei draudzīga darbavieta''.

Ļoti priecājamies gan par šo apliecinājumu, gan par saņemto programmas īstenotāju atzinumu, kurā novērtēta mūsu labā prakse:

  • Ģimenei draudzīgu vērtību iekļaušanu uzņēmuma stratēģijā un politikās;
  • Izstrādāto un īstenoto dažādības politiku, dzimumu līdztiesības plānu, ētikas kodeksu u.tml.;
  • Darba Koplīgumā un iekšējās kārtības noteikumos iekļautos punktus, kas palīdz uzlabot un pilnveidot darba attiecību kvalitāti;
  • Darbinieku individuālās attīstības procesus;
  • Aktivitātes darbinieku veselības un labbūtības uzlabošanai;
  • Vides pieejamību - piekļuvi ēkai personām ar kustību traucējumiem, pieejamo bērnistabu;
  • Darbinieku iesaisti sabiedrības atbalsta aktivitātēs;
  • u.c.

Tāpat esam saņēmuši vairākus ļoti vērtīgus ieteikumus papildu uzlabojumiem, pie kuriem noteikti strādāsim, lai turpinātu mērķtiecīgi veidot uzņēmumu par vietu, kur darbinieki jūtas novērtēti un atbalstīti.

Programmas ''Ģimenei draudzīga darbavieta'' mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Plašāk par programmu.