Jūs atrodaties šeit

Paziņojums par aprēķināto 2015. gada pārskata gada korekciju

15.06.2016

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punktam (http://likumi.lv/doc.php?id=267460) ir apstiprināta 2015. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.
Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2015. gadā ir 2,55 %.
Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).
Gadījumā, ja šobrīd (08.06.2016.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” Klients (vai arī 2016. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 2,55 % no 2015.gada pakalpojumu maksas) - 2015. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari” (sk. zemāk veidlapu par 2015. gada tarifu korekcijas saņemšanu).
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.