Publikācijas

07.01.2020

Lai apskatītu infografiku, klikšķini ŠEIT!

01.03.2016

VAS “Elektroniskie sakari” informē, ka 2016. gada 16. jūnijā stājās spēkā (Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”.) Minētie noteikumi aizstāj Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumus Nr. 561 “Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība”.
Noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz:
   1) radioiekārtu ražotājiem, ražotāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, importētājiem, izplatītājiem;