Misija, vīzija, mērķis

Ilustratīvs attēls

VAS ES misija

Nodrošināt ierobežoto resursu (radiofrekvenču spektra un numerācijas) drošu un kvalitatīvu pārvaldību, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm, kā arī sniegt augstas pievienotās vērtības un kvalitātes komercpakalpojumus.

VAS ES vīzija

Tehnoloģiski inovatīvs, efektīvi un ar peļņu strādājošs uzņēmums, sociāli atbildīgs ar augstu Klientu un darbinieku apmierinātības līmeni.

VAS ES vērtības

Tiek augstu vērtētas ikdienas darbā un tās ievēro darbinieki, pildot savus amata pienākumus, kontaktējoties ar sabiedrību, Klientiem, kolēģiem:

  • lēmumu neatkarība;
  • atklātība un lojalitāte;
  • objektivitāte un neitralitāte;