Alert views

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, VAS “Elektroniskie sakari” līdz 2020. gada 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Pateicamies par izpratni!

 

Vairāk informācijas šeit

Misija, vīzija, mērķis

VAS ES misija

Nodrošināt ierobežoto resursu (radiofrekvenču spektra un numerācijas) drošu un kvalitatīvu pārvaldību, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm, kā arī sniegt augstas pievienotās vērtības un kvalitātes komercpakalpojumus.

VAS ES vīzija

Tehnoloģiski inovatīvs, efektīvi un ar peļņu strādājošs uzņēmums, sociāli atbildīgs ar augstu Klientu un darbinieku apmierinātības līmeni.

VAS ES vērtības

Tiek augstu vērtētas ikdienas darbā un tās ievēro darbinieki, pildot savus amata pienākumus, kontaktējoties ar sabiedrību, Klientiem, kolēģiem:

  • lēmumu neatkarība;
  • atklātība un lojalitāte;
  • objektivitāte un neitralitāte;