Radioamatieru seminārs

Tuvplānā - radioamatieris noskaņo radiosignālus uztverošo aparatūru uz vajadzīgo frekvenci

Ko mēs piedāvājam?

VAS ES organizē radioamatieru semināru. Semināra dalībniekiem būs iespēja iegūt informāciju par radioamatieru dienestu, kā arī, pārbaudīt savas zināšanas, kārtojot radioamatieru eksāmenu testa režīmā. Kā arī - tiks demonstrēts radioamatiera praktiskais darbs ēterā.

Semināra dalībniekiem kā izdales materiāls tiks izsniegta mūsu pašu inženiera un radioamatiera ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi Jurija Baltina uzrakstīta grāmata “RADIOAMATIERISMS un AMATIERU RADIOSAKARU PRAKSE” jautājumos un atbildēs” (izdruka mīkstajos vākos).

 Seminārs norit valsts valodā. Ilgums - 3 stundas. Noslēgumā dalībnieki saņem apliecības par semināra noklausīšanos.

 

 

Semināra tēmas:

  • Radioamatieru dienests;
  • Radioamatieru dienesta mijiedarbība ar citiem radiosakaru dienestiem;
  • Radioamatieru eksāmena izmēģinājums;
  • Radioamatieru apliecības un to veidi;
  • Sava radiostacija;
  • Datorprogrammas radioamatieru sakaros;
  • u.c.

Semināra dalības maksa 35 euro (t.sk. PVN), maksa veicama tikai ar pārskaitījumu pirms semināra.

Plašāka informācija par radioamatieru dienestu

Rekvizīti

VAS "Elektroniskie sakari"

Reģistrācijas Nr. 40003021907
Juridiskā/ biroja adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67333034
Mobilais tālrunis: 26320800, 26406612
Fakss: 67821275
E-pasts: vases@vases.lv


AS "Citadele banka", kods: PARXLV22
Konta Nr. LV14PARX0000231601015


AS "DNB banka", kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV38RIKO0002010027504


AS "Swedbank", kods: HABALV22
Konta Nr. LV76HABA000140J045890


Summa: 35 EUR

Maksājuma mērķis: “Jānis Bērziņš - Sagatavošanās kursi jaunajiem radioamatieriem”