Inmarsat

Inmarsat galiekārtas aktivēšana un ar to saistītās darbības (datu atjaunināšana, darbības atļaušana un aizliegšana, deaktivēšana)

Kas ir Inmarsat?

Inmarsat ir mobilo satelītsakaru pakalpojumu sniedzējs, ko 1979. gadā izveidoja Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO), lai nodrošinātu drošus sakarus kuģiem neatkarīgi no to atrašanās vietas un vajadzības gadījumā noraidītu briesmu signālu.

Inmarsat sakaru pakalpojumi pieejami jūrā, gaisā un uz sauszemes.

Sevišķi plaši Inmarsat sakari tiek lietoti jūras kuģniecībā, tajā skaitā zvejniecībā.

Sīkāka informācija pieejama www.inmarsat.com

Ko mēs piedāvājam?

VAS “Elektroniskie sakari” ir viens no vairākiem Inmarsat pakalpojumu aktivēšanas punktiem, kurš sniedz iespēju Latvijas lietotājiem izmantot Izplatījuma sakarus visā pasaulē.

VAS "Elektroniskie sakari" Inmarsat pakalpojumu aktivācijas punkta pakalpojumus sniedz kopš 1994. gada, veicot Inmarsat galiekārtas aktivēšanu un ar to saistītās darbības (datu atjaunināšanu, darbības atļaušanu un aizliegšanu, deaktivēšanu).

Kas ir šī pakalpojuma klienti?

Latvijā Inmarsat pakalpojumus visbiežāk izmanto kuģu īpašnieki, un dažkārt tiek lietoti arī gaisa kuģos un uz sauszemes.

Ko saņems klients?

  • VAS ES darbinieki konsultēs par Inmarsat Klienta tiesībām un pienākumiem pakalpojumu uzsākot, lietojot un izbeidzot, kā arī saistītajiem dokumentiem;
  • Pēc dokumentu nokārtošanas Klienta galiekārta sāks darboties Inmarsat satelītsakaru tīklā;
  • atbilstoši Klienta sniegtajai informācijai VAS ES aktualizēs ierakstus Inmarsat datu bāzē visā iekārtas darbības laikā.

Cik ilgā laikā tiek izpildīts pakalpojumu pieteikumus?

Galiekārtu parasti aktivējam vienas darba dienas laikā no kvalitatīva pieteikuma saņem­šanas brīža. Galiekārtu arī deaktivējam vienas darba dienas laikā - pēc tam, kad esam pārliecinājušies, ka Klientam nav parādsaistību ar norēķinu organizāciju.

Cik maksā VAS ES sniegtie Inmarsat pakalpojumi?

Galiekārtas aktivēšana

€102,89

(PVN iekļauts)

Galiekārtas deaktivēšana

bezmaksas

Galiekārtas datu maiņa

bezmaksas

Svarīgi: piesakot Inmarsat galiekārtas aktivēšanu vai mainot tās īpašnieku, jāsaņem un VAS ES jāiesniedz Klienta izvēlētās norēķinu organizācijas rakstiska piekrišana.

Piesakiet pakalpojumu

Elektroniski: vases@vases.lv

Korespondencei: VAS Elektroniskie sakari, Eksporta iela 5, Rīga LV-1010, tālr. 67333034

Klātienē: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010

Konsultāciju tālrunis par Inmarsat pakalpojumiem 67322737

Plašāka informācija: www.inmarsat.com

 

 

 

Kā aktivizēt Inmarsat terminālu

Pieteikumu veidlapas un skaidrojumi par to aizpildīšanu