Sakaru trases tehnisko parametru noteikšana

VAS ES komercpakalpojums "Sakaru trases tehnisko parametru noteikšana". Ilustratīvs attēls

Attēlā:  Sakaru trases profils ar zemes izliekumu un šķēršļiem

1. Punkts – punkts sakaru trases profila noteikšana.

Plānojot punkts-punkts radiorelejlīnijas (RRL) kalnainā apvidū vai lielos attālumos, būtiska ietekme sakaru nodrošināšanai ir informācija par sakaru trases profila ietekmi uz RRL tiešo redzamību.
Pakalpojums sniedz sakaru trases profila grafisko attēlojumu, pēc kura var plānot RRL pieejamību un izvērtēt iespējamo šķēršļu ietekmi.

2. Antenu uzstādīšanas augstumu aprēķini radiosakaru tiešās redzamības nodrošināšanai.

Pakalpojums sniedz informāciju par RRL antenu optimāliem uzstādīšanas augstumiem, izmantojot reljefa datus un iekļaujot iespējamos apbūves un veģetācijas datus.
Rezultātā tiek sniegta informācija par savstarpējiem antenu uzstādīšanas augstumiem, ar izmaiņu soli 1 metrs.

Cenrādis

Pakalpojums Mērvienība Izcenojums (EUR) PVN 21% Maksa ar PVN (EUR)
Sakaru trases profila izveidošana Trase 7.11 1.49 8.60
Sakaru trases profila izveidošana ar teorētiskās apbūves/veģetācijas attēlošanu Trase 9.60 2.02 11.62
Sakaru trases profila izveidošana ar teorētiskās apbūves/veģetācijas attēlošanu, radiosakaru tiešas redzamības nodrošināšanai nepieciešamā teorētiskā antenu uzstādīšanas augstuma aprēķināšanu Trase 12.81 2.69 15.50
Fiksēto radiosakaru tīklu projektēšana - optimālā frekvenču diapazona noteikšana, sakaru trases profila izveidošana ar teorētiskās apbūves/veģetācijas attēlošanu, radiosakaru tiešas redzamības nodrošināšanai nepieciešamā teorētiskā antenu uzstādīšanas augstuma aprēķināšanu, nepieciešamo tehnisko parametru (raidītāja jauda, antenas parametri) aprēķināšana Trase 25.61 5.38 30.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piesakiet pakalpojumu

Klātienē: Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Korespondence: VAS Elektroniskie sakari, Eksporta iela 5, Rīga LV-1010, tālr. 67332724

Attālināti: vases@vases.lv; www.vases.lv