5G pārklājuma pētījums par transporta koridoriem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā (LATEST-5GS)

Projekta nosaukums:

Eiropas Savienības projekts “5G Corridor Study for Latvia, Estonia and Lithuania (21-EU-DIG-LATEST_5GS), ID Nr. 101094532

 

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir veikt pētījumu, kurā ietverts tehniskais risinājums un finanšu modelis nepieciešamajai 5G izvēršanas infrastruktūrai “Via Baltica” un “Rail Baltica” transporta koridoros, kā arī Valka-Valga posmā Igaunijā un Latvijā, ar spēju nodrošināt 5G pārklājumu un tehniskos risinājumus pārejai bez sakaru kvalitātes zuduma uz kaimiņvalsts sakaru tīklu arī robežu šķērsojošos punktos.

Projekts tiek īstenots Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas konkursa ietvaros. Paredzēts, ka pētījumā tiks identificētas prasības 5G tīkliem pakalpojuma nodrošināšanai gar minētajiem transporta koridoriem, kā arī tiks analizēti koordinācijas mehānismi, lai nodrošinātu spektra pārvaldības darbības nepārtrauktību pāri robežām.

 

Projekta partneri:

Projektā ir iesaistīti pieci partneri, kas izstrādās pētījumu par 5G izvēršanu gar minētajiem transporta koridoriem Igaunijas un Latvijas teritorijās, kā arī pārrobežu punktos (Igaunija – Latvija un Latvija – Lietuva):

  • VAS “Elektroniskie sakari”
  • Tallinas Tehniskā universitāte (projekta koordinators)
  • Telesakaru operators Igaunijā TELIA
  • Telesakaru operators Igaunija Elisa
  • ELASA (Estonian Broadband Development Foundation)

Projektā dalību ņem arī divi asociētie partneri – Lietuvas Republikas Transporta ministrija un Latvijas Mobilais Telefons. 2021. gadā Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija, ņemot vērā nacionālos stratēģiskos mērķus, veica izpētes projektu ar mērķi nodrošināt pēc iespējas ātrāku nākamās paaudzes mobilo 5G tehnoloģiju ieviešanu un esošo elektronisko sakaru attīstību Lietuvā. Ar nacionālajā mērogā gūto pieredzi Lietuvas pārstāvji dalās arī šī projekta ietvaros.

 

Rezultāti un ietekme

Projekta rezultātā taps pētījuma ziņojums, kas saturēs analīzi par iesaistīto pušu vajadzībām un izaicinājumiem 5G pārklājuma izvēršanā, sakaru nodrošinājuma iespējas pārrobežu punktos, tīkla kartējumu un tā izmaksu aprēķiniem. Pētījumu varēs izmantot projektu pieteicēji, kas plāno piedalīties Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas konkursu 2. kārtā (works) sadaļā, piesakoties ES līdzfinansējumam 5G infrastruktūras izvietošanai. Ņemot vērā, ka konkrētā finansējuma pretendentiem jāveido konsorciji no vismaz divām dažādām kaimiņvalstīm, šī pētījuma rezultāts un esošā konsorcija sadarbība palīdzēs veicināt Baltijas valstu sadarbību kopīga konsorcija veidošanai.

Projekta ietvaros izstrādāta atvērtās piekļuves publikācija “Cost-Efficient Network Planning for the Cross-Border Baltic Corridor—A Study” , pieejama - https://www.mdpi.com/1424-8220/23/19/8111 (Atsauce: Elgarhy, O.; Alam, M.M.; Tammets, A.; Roosipuu, P.; Ancāns, G.; Saidāns, G.; Tutovs, J.; Saliņš, K.; Vērdiņš, A.; Aleksandrovs, M.; et al. Cost-Efficient Network Planning for the Cross-Border Baltic Corridor—A Study. Sensors 2023, 23, 8111. https://doi.org/10.3390/s23198111 ).

Projekta konteksts un rezultāti atspoguļoti 2023. gada 5G Techritory foruma jaunumu bloga rakstā “EU CO-FUNDS AN INCEPTION STUDY ON 5G COVERAGE PLANNING ALONGSIDE TRANSPORT CORRIDORS IN THE BALTICS – EXPLORE THE HIGHLIGHTS “ .

 

Projekta termiņš

Projekta aktivitātes plānotas 6 mēnešu garumā, no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Informācija par projektu:   https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/5g-coverage-along-transport-corridors-first-wave-projects-selected-co-funding-5g-corridor

 

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta 21-EU-DIG-LATEST_5GS, ID Nr. 101094532
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.