Latvijas izcilo uzņēmumu inovāciju iniciatīva 2023

Latvijas izcilo uzņēmumu inovāciju iniciatīva ir kopiena, kurā darbojas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību  pārstāvji.  Mērķis - stiprināt inovāciju kultūru valsts un privātajos uzņēmumos, lai tādējādi veicinātu Latvijas tautsaimniecības transformāciju, produktivitāti, ilgtspējīgas investīcijas un ieņēmumus no eksporta. Tā palīdzēs veidot Latvijas kā inovatīvas valsts tēlu starptautiskajos tirgos, lai atbalstītu Latvijas uzņēmumu eksportu un piesaistītu Latvijai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju talantus. 

Iniciatīva izveidota 2018. gadā. Katru gadu tās koordinēšana tiek nodota kādam no uzņēmumiem – iniciatīvas dalībniekiem. Šogad, 2023. gadā, šo iniciatīvu organizē VAS Elektroniskie sakari sadarbībā ar Valsts Kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentu (turpmāk - PKD). 

’'Kopā ar izcilajiem Latvijas uzņēmumiem, kas piedalās inovāciju iniciatīvas darbā, mērķtiecīgi un stratēģiski virzāmies uz to, lai gan mēs paši, gan Latvija kopumā sasniegtu izvirzītos mērķus inovāciju un attīstības jomā. To ir iespējams īstenot tikai atvērtā un ciešā sadarbībā ar jomu ekspertiem, lēmumpieņēmējiem un politikas īstenotājiem. Tāpēc priecājos, ka šajā grupā vienuviet ir sapulcējušies tie ekosistēmas dalībnieki, kas ar vārdiem, darbiem un zināšanām aktīvi iestājas par inovāciju attīstību. Mēs, VAS Elektroniskie sakari, esam pagodināti, ka šogad varam būt procesa virzītāji un koordinatori.’’

/Katrīna Hohberga, VAS Elektroniskie sakari Attīstības un klientu vadības departamenta direktore, Inovāciju iniciatīvas 2023 koordinatore/

 

Inovāciju grupas dalībnieki tiekas reizi mēnesī, plānojot turpmāko virzību un izskatot apakšgrupu sanāksmēs paveikto. 2023. gadā šajā iniciatīvā darbojas trīs apakšgrupas, kas padziļināti risina konkrētus jautājumus, lai sasniegtu sākotnēji izvirzītos mērķus: 

  • Inovāciju ekosistēmas grupa - risina normatīvo aktu interpretācijas jautājumus, sadarbība ar uzraugošajām iestādēm (koordinatore – Katrīna Hohberga, VAS Elektroniskie sakari); 
  • Pētniecības un attīstības grupa – nodrošina pieredzes apmaiņu par P&A projektiem, veicina sadarbību, pēta esošās problēmsituācijas. Veicina P&A mērķu un ieguldījumu iekļaušanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbībā (koordinatore Iveta Cīrule, VAS Elektroniskie sakari); 
  • Tehnoloģiju grupa - risina tehnoloģiska rakstura izaicinājumus uzņēmumos, palīdz viens otram rast inovatīvus risinājumus (koordinators – Māris Čamans, VAS Elektroniskie sakari).   

Inovāciju iniciatīvas fokusā ir gan attīstības jautājumu risināšana, gan savstarpējās pieredzes apmaiņas veicināšana inovāciju, pētniecības un attīstības jautājumos starp tās dalībniekiem - valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām. Grupas ietvaros regulāri notiek konsultācijas par nozaru aktualitātēm un būtiskiem jautājumiem, kurās pieredzē un zināšanās dalās gan grupas dalībnieki, gan pārstāvji no citām institūcijām un organizācijām, piemēram, Ekonomikas ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Konkurences Padomes, Valsts Kontroles, Iepirkumu uzraudzības biroja u.c.  

 

2023. gada 20. oktobrī norisināsies Inovāciju forums, kurā tiks prezentēti šī gada inovāciju grupas sasniegtie rezultāti, kā arī definēti nākamie soļi turpmākai attīstībai.


Lai pievienotos inovāciju grupai vai uzzinātu plašāk par šo iniciatīvu, aicinām sazināties ar Katrīnu Hohbergu: