Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide

Projekta nosaukums:

Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide.

LATQN, ID Nr. 101091559 

 

Projekta apraksts:

Latvija 2021. gada 11. februārī ir pievienojusies Kvantu sakaru infrastruktūras (EuroQCI) sadarbības deklarācijai, kuras mērķis ir veicināt drošu kvantu sakaru infrastruktūras pieejamību Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), kas paredz palielināt ES zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas, kvantu tehnoloģiju un ražošanas konkurētspēju. Deklarācijā tiek izvirzīti mērķi veidot ES dalībvalstu sadarbību, lai izpētītu, kā ES ietvaros padarīt pieejamu integrētu kvantu drošu sakaru infrastruktūru, kas paaugstinātu ES zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas, kvantu tehnoloģiju un rūpniecības konkurētspēju, kā arī, ņemot vērā tuvākajā desmitgadē pieaugošo kiberapdraudējumu risku, būtu droša no kiberdrošības viedokļa un veicinātu ES stratēģisko autonomiju.

Projektā veiktās darbības sniegs ieguldījumu kopējo programmas “Digitālā Eiropa” mērķu sasniegšanā, jo Kvantu tīkls varēs tikt izmantots, lai nodrošinātu drošu pakalpojumu izmantošanu gan publiskā sektora institūciju, gan arī komersantu un privātpersonu vajadzībām. Projekts attiecināms uz kiberdrošības jomu, kas ir viena no programmas “Digitālā Eiropa” jomām.  

Projekts tieši ir saistīts ar programmas “Digitālā Eiropa” mērķi Nr.3 “Kiberdrošība un uzticamība”, jo tā ietvaros tiks veiktas investīcijas progresīvā kiberdrošības aprīkojumā, infrastruktūrās un zinātnē, kas ir būtiski, lai aizsargātu elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru un digitālo vienoto tirgu kopumā. Projekts daļēji attieksies uz programmas “Digitālā Eiropa” mērķi Nr.4 “Padziļinātas digitālās prasmes”, jo Projekta ietvaros tiks veikta lietotāju apmācība kvantu tehnoloģiju izmantošanā kiberdrošības jomā. Projekta mērķis un paredzamie rezultāti tieši attieksies uz programmas “Digitālā Eiropa”  prioritāti – Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu modernizāciju, jo Projekta rezultāti varēs tikt izmantoti, lai nodrošinātu uz jaunākajām tehnoloģijām un zinātnes atziņām balstītu publisko pakalpojumu jomu.

 

Projekta partneri:

Projektā ir iesaistīti četri partneri:

 • Vadošais partneris un projekta koordinators – VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC);
 • Privātā sektora partneris – SIA «Tet»​ ;
 • Pētniecības partneris – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII);
 • Valsts sektora partneris – VAS Elektroniskie sakari (VASES).

 

Projekta aktivitātes: 

 1. Kvantu atslēgu izplatīšanas tīkla (QKD) nacionālā līmeņa kritiskās pamata infrastruktūras (t.s. «mugurkaula») izveide. 
 2. QKD integrācija esošajos sakaru tīklos un publiskā sektora datu pārraides izpēte.
 3. Drošu QKD starpsavienojumu izveide 5G testēšanai.
 4. Datu šifrēšana veselības aprūpes sektora vajadzībām.
 5. Datu šifrēšana finanšu sektora vajadzībām.
 6. Datu pārraides šifrēšana ekstrēmos attālumos, t.sk. ar mērķi nākotnē veidot starpvalstu savienojumus, lai iekļautos vienotā Eiropas QKD tīklā.
 7. Izglītojošie semināri un zināšanu izplatīšana dažādām mērķa grupām.

 

Projekta termiņš

Projekta aktivitātes plānotas 30 mēnešu garumā, no 2023. gada 1. janvāra līdz  2025. gada 30. jūnijam.

VAS Elektroniskie sakari darbība projektā tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības projekta "Eksperimentāla kvantu komunikācijas infrastruktūras izveide Latvijā”, (LATQN, ID 101091559) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sadarbības līguma Nr. IKT/57/2023 ietvaros.

 

Projekta kopējās izmaksas:

 • 8  061  380.00 EUR
 • 4  030  690.00 EUR jeb 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām – Eiropas Savienības atbalsts.

 

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.


 

Publicitātes materiāli:

Attēls, kurā iekļauts preses relīzes virsraksts ''Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā''. Klikšķinot uz attēla, iespējams nonākt lapā, kur var izlasīt relīzi.