5G sistēmu attīstība dzīvību un sabiedrības veselības aizsardzībai Rīgā (5G4LIVES)

Projekta nosaukums:

5G for a Better Tomorrow: Protecting Lives and the Environment in Riga and Turin/

5G sistēmu attīstība dzīvību un sabiedrības veselības aizsardzībai Rīgā (5G4LIVES)

Projekta ID Nr. 101133716

 

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības un apkārtējās vides drošību Rīgas pilsētā (Ķīšezera un Vecāķu pludmales teritorijās), kā arī Turīnas      pilsētas kalnu apvidū,      teritoriju uzraudzībā izmantojot autonomos dronus (bezpilota lidaparātus) 5G mobilajā tīklā,      raidot signālus reālā laikā atbildīgajām institūcijām.

5G mobilā tīkla ietvarā tiks izveidots un testēts inovatīvs precīzs, digitalizēts izvēlēto pilota teritoriju monitoringa pakalpojums, kas nodrošina reālā      laika datus par Latvijas ūdens vietņu atbilstošu izmantošanu un drošību       visās sezonās. Šāda veida pakalpojums būs unikāls gan pilsētas, gan nacionālā līmenī.

5G tehnoloģiju ieviešanu Rīgā nodrošinās projekta sadarbības partneri SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un valsts akciju sabiedrība      “Elektroniskie sakari”. Rīgas domes Digitālā aģentūra ir projekta vadošais partneris.

Projekta sadarbības partneris ir Turīnas pašvaldības policija (Itālija). Turīna ir viens no vadošajiem partneriem       Eiropā, kas sabiedrības drošības pakalpojumu nodrošināšanā, aktīvi izmanto dronus, piemēram, lielajos pilsētas un dabas parkos, publiskos pasākumos un koncertos, tāpēc      pilsētas pašvaldības policijai ir plaša pieredze tehnoloģiju izmantošanā dažādos apvidos.  Otrs vadošais projekta partneris ir Rīgas pašvaldības policija, kas izmantos 5G mobilo tehnoloģiju piedāvātās iespējas vides monitoringam RPP staciju tuvumā. Rīgas pašvaldības policija jau līdz šim ir sekmīgi sadarbojusies ar Turīnas ekspertiem, ieviešot tehnoloģijas un dronus policijas darbā Latvijā. Rīga par projekta pilotteritoriju ir izvēlējusies publiskās peldvietas, savukārt Turīna projektu realizēs kalnu apvidū.

 

Projekta partneri:

Projektā sadarbojas Latvijas un Itālijas partneri.

  • Rīgas domes Digitālā aģentūra un Pašvaldības policija, Latvija;
  • Telekomunikāciju uzņēmums “Latvijas Mobilais telefons”, Latvija;
  • Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, Latvija;
  • Atvērto inovāciju kustība “Vefresh”, Latvija;
  • Turīnas pašvaldība, Itālija;
  • Turīnas Politehniskā universitāte, Itālija;
  • Telekomunikācijas uzņēmums “Windtre”, Itālija

 

Rezultāti un ietekme:

Projekta rezultātā tiks rasti jauni inovatīvi 5G tehnoloģijā bāzēti risinājumi pilsētvides sabiedriskās kārtības, drošības un veselības uzraudzībā.

 

Projekta termiņš:

Projekta ilgums ir 36 mēneši no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Projekta budžets:

Projekta kopējās izmaksas ir 3 826 000.00 EUR, no tām 75% sedz Eiropas Komisija “Connecting Europe Facility Digital” programmas ietvaros.

 

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības programmas “Connecting Europe Facility Digital”, saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101133716. Eiropas Savienība neatbild par publikācijas un vietnes saturu.