Metacities Baltijas jūras reģionā (Metacities)

Projekta nosaukums:

Metacities Baltijas jūras reģionā (Metacities)

Connecting Pockets of MetaCity Excellence around the Baltic Sea Region (Metacities)

Metacities, ID Nr. 101134225

 

Projekta apraksts:

METACITIES galvenais mērķis ir paātrināt, konsolidēt un saskaņot projekta partnervalstīs pastāvošās MetaCity un Smart City iniciatīvas, tādējādi izveidojot pasaulē vadošo MetaCity (jeb Metapilsētu) reģionu Baltijas jūras rajonā.

MetaCity ir jauna, uz atvērtajām inovācijām balstīta viedās pilsētas un pilsētvides inovāciju koncepcija, kas, cita starpā, radusies, reaģējot uz pēcpandēmijas pāreju uz virtuālo sadarbību un pakalpojumiem. MetaCity ir nākamais būtiskais mērķis reģionālajā politikā, kas jau tagad tiek iekļauts reģionālās politikas plānošanā Oulu reģionā un Latvijā.

Papildu informācija par projektu pieejama Eiropas Komisijas platformā.

 

Projekta partneri:

  • EIT DIGITAL, Beļģija (vadošais partneris)
  • City of Oulu, Somija
  • Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, Latvija
  • Luleå University of Technology, Zviedrija
  • EdTech Hub Ventures, Polija
  • University of Oulu, Somija

 

Projekta termiņš

01.11.2023. – 31.08.2024. (10 mēneši)

 

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējais budžets ir 499,990.63 EUR. Projektam piešķirts 100% Eiropas Komisijas finansējums konkursa HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01 ietvaros (Apvārsnis Eiropa, Eiropas inovāciju ekosistēma).

 

Finansēts Eiropas Savienības projekta "Connecting Pockets of MetaCity Excellence around the Baltic Sea Region (Metacities)" ietvaros ar dotācijas līguma nr. 101134225

Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.