Radiotraucējumi

 

Elektronisko sakaru likuma 6.panta 1.daļas 8.punkts nosaka, ka VAS ES pārbauda pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidro šo traucējumu avotus un pieņem lēmumu par traucējumu novēršanu.

Traucējumu rašanās ir atkarīga no daudziem un dažādiem apstākļiem.

Radiotraucējumu novēršanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu darbu reģistrētiem radiofrekvenču spektra lietotājiem.

VAS ES izskata un darba kārtībā pārbauda pieteikumus par radiotraucējumiem, kas saņemti rakstveidā vai telefoniski.

Traucējumu pieteikumu pārbaudes laikā tiek novērtēta elektromagnētiskā situācija, izmantojot šim mērķim paredzētos tehniskos līdzekļus. Tiek noskaidrots radiotraucējumu iemesls, atklāts traucējumu avots un veiktas darbības traucējumu novēršanai.

VAS ES izskata un steidzamības kārtā - ārpus normālā darba laika reaģē uz klientu saņemtajiem radiotraucējumu pieteikumiem, kuriem, atbilstoši VAS ES noteiktajiem kritērijiem piešķirama steidzamības pakāpe. Par radiotraucējumu gadījumiem, kuriem piešķirama steidzamības pakāpe, tiek uzskatīti traucējumi, kas var radīt draudus valsts un cilvēku drošībai, sabiedriskajai kārtībai, kā arī apdraudējumu kuģošanas un gaisa satiksmes drošībai. Izņēmumu gadījumos VAS ES steidzamā kārtā reaģē uz pieteikumiem par radiotraucējumiem, kas ietekmē elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu lielam cilvēku skaitam un vienlaicīgi nav iespējams nodrošināt alternatīvu pakalpojumu sniegšanas veidu. Precedentu rašanās gadījumā VAS ES var noteikt papildus izņēmumu gadījumus, kuriem piešķirama steidzamības pakāpe.