Alert views

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, VAS “Elektroniskie sakari” līdz 2020. gada 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Pateicamies par izpratni!

 

Vairāk informācijas šeit

Radiotraucējumi

2016. gada 2. ceturksnī RUN saņemti 37 pieteikumi par radiotraucējumiem.

Attēlā: Radiotraucējumu pieteikumu skaita dinamika 2016. gada 2. ceturksnī

Diagrammā: 2016. gada 2. ceturksnī saņemto radiotraucējumu pieteikumu skaita detalizēts procentuāls sadalījums pēc radiosakaru dienestiem, tīklu piekļuves veida un sakaru sistēmas

Radiotraucējumu iemesli

2016. gada 2. ceturksnī izskatīto pieteikumu radiotraucējumu iemeslu veidi un skaits saskaņā ar RUN traucējumu klasifikatoru

No visiem 2016. gada 2.ceturksnī izskatītajiem radiotraucējumu pieteikumiem 37 % bija ārēju apstākļu radīti, proti, dažādi mākslīgie izstarojumi, kuri traucējumu pārbaudes rezultātā tika atklāti ārpus pieteicēja radiosakaru sistēmas. 20 % gadījumu traucējumu iemesli bija saistīti ar problēmām paša pieteicēja aparatūrā vai ar neatbilstošiem uztveršanas apstākļiem. Jāatzīmē, ka no visiem izskatītajiem pieteikumiem 44 % gadījumu traucējumi radiosakaru darbībā pārbaudes laikā netika novēroti un attiecīgi arī cēloņus nebija iespējams noskaidrot, jo tie bija īslaicīgi vai beigušies un neatkārtojās.

2016. gada 2. ceturksnī izskatīto radiotraucējumu pieteikumu pārbaužu rezultāti (traucējumu iemesli detalizēti)