Alert views

Cienījamie klienti!

 Lai ievērotu piesardzības pasākumus, klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Ietekme uz TV uztveršanu, ieviešot 4G mobilos sakarus 800 MHz frekvenču joslā

Sākot ar 2015. gada 1. jūliju Latvijā tika uzsākta jaunas frekvenču joslas 790 - 862 MHz lietošana 4G mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanai. Līdz tam šo joslu lietoja zemes televīzijas apraidei. Jaunā tehnoloģija spēj nodrošināt līdz pat 10 reizēm ātrāku internetu visā Latvijas teritorijā. Īpaši pozitīvi tas ietekmē lauku reģionu iedzīvotājus, kuriem būs pieejams ātrs mobilais internets. 2013. gadā joslas lietošanas tiesības izsolē ieguva SIA BITE Latvija, SIA Latvijas Mobilais Telefons un SIA Tele2.

Šo frekvenču lietošanas izmaiņu rezultātā TV frekvences ir blakus joslās 4G mobilo sakaru frekvencēm. Atsevišķos gadījumos, pie noteiktiem nosacījumiem TV skatītājiem iespējami traucējumi TV programmu uztveršanā. Radušos traucējumus iespējams novērst izmainot vai uzlabojot TV uztverošo sistēmu.

Televīzijas skatītāji, kuriem iespējami TV traucējumi saistībā ar 4G mobilajiem sakariem 800 MHz joslā:

 1. Jūs esat Lattelecom Virszemes TV klients;
 2. Jūs skatāties tikai bezmaksas televīzijas programmas - LTV1, LTV7, Re:TV, Rīga TV24, OTV (esat LVRTC klients).

Kad traucējumi NAV saistīti ar 4G mobilajiem sakariem:

 1. Jūs lietojat kabeļtelevīziju;
 2. Jūs lietojat IP (Internet Protocol) televīziju (interaktīvā vai interneta TV);
 3. Jūs skatāties satelīta televīziju (lietojat satelīta TV uztvērēju).

Citi traucējumi

 1. Ne visas 4G mobilo sakaru bāzes stacijas var traucēt Jūsu TV signāla uztveršanu, jo ne visās mobilo sakaru bāzes stacijās izmanto 800 MHz joslu.
 2. Nav izslēgts, ka pastāv citi ārēji traucējumi. Sazinieties ar VAS ES 67224870

Kā pašrocīgi novērst TV traucējumus?

 1. Pārliecinieties, ka TV uztverošā sistēma ir kārtībā:
  1. āra uztverošajai antenai nav redzamu defektu;
  2. nav bojāts kabelis un savienojošie elementi antenai ar uztvērēju vai televizoru;
  3. Jūsu lietotajai Virszemes TV priekšapmaksas kartei ir aktuāls lietošanas termiņš.
 2. Mēģiniet izmainīt uztverošās antenas virzienu/orientāciju. Jums jāpanāk, ka TV signāls uzlabojas vai samazinās mobilās bāzes stacijas signāls.
 3. Pārbaudiet, vai Jūsu antenai ir pastiprinātājs. Antenas pastiprinātāja atslēgšana var atjaunot kvalitatīvu uztveršanu. Jautājumu gadījumā vērsieties VAS ES 67224870
 4. Jautājiet palīdzību cilvēkam, kuram ir zināšanas par antenu darbību.
 5. Ja iepriekšējo punktu izpilde nav sniegusi vēlamo rezultātu, Jūsu izmantotā antena nenodrošina nepieciešamo 800 MHz joslas signāla vājinājumu. Jums, iespējams, būs nepieciešams 800 MHz joslas filtrs vai antenas maiņa. Jaunajai antenai jādarbojas tikai līdz 790 MHz frekvencei.

Ja traucējumus nav izdevies novērst pašu spēkiem

 1. Ja esat Lattelecom klients – zvaniet 177, valodas izvēlne 1 vai 2, izvēlne 4
 2. Ja Jūs skatāties tikai bezmaksas programmas – zvaniet LVRTC 80001415
 3. Zvaniet un piesakiet traucējumus VAS ES 67224870

Par šo tēmu dziļāk:

Prezentācija par 800 MHz joslas izmantošanas īpatnībām, 24. - 33. slaids

Kas ir 800 MHz josla?

Let's be clear at 800 MHz