Alert views

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, VAS “Elektroniskie sakari” līdz 2020. gada 9. jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Pateicamies par izpratni un aicinām iesniegt pieprasījumus elektroniskā veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Vairāk informācijas šeit

Fiksētie radiosakari


Kas ir fiksētie radiosakari?

Fiksētie radiosakari nodrošina sakarus starp noteiktiem nekustīgiem punktiem. Fiksētajos radiosakaros darbojas mikroviļņu un radioreleju līnijas. Fiksēto radiosakaru radioiekārtas izmanto tādi datu pārraides un interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji kā VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, SIA STREAM NETWORKS, SIA TALK POINT, SIA Telia Latvija un SIA UNISTARS. Fiksētā radiosakaru dienesta radioiekārtas nodrošina VAS Latvijas Dzelzceļš un SIA LDZ CARGO infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumu sniegšanu Latvijas tautsaimniecības interesēs.

Radiofrekvenču diapazoni

Harmonizētie diapazoni

Latvijā ir noteiktas sekojošas harmonizētās frekvenču joslas:

  • 3 - 29,5 GHz diapazonā FWA sistēmām atbilstoši CEPT rekomendācijai CEPT/ERC/REC 13-04:
Diapazona apzīmējums Frekvenču josla
3,5 GHz 3410 - 3600 MHz
3,6 GHz 3600 - 3800 MHz
10,5 GHz 10,15 - 10,30 GHz / 10,50 - 10,65 GHz
26 GHz daļēji 24,5 - 26,5 GHz
28 GHz daļēji 27,5 - 29,5 GHz
  • MWS sistēmām atbilstoši CEPT lēmumam CEPT/ERC/DEC(99)15:
Diapazona apzīmējums Frekvenču josla
42 GHz 40,5 - 43,5 GHz

Priekšroka dodama FDD sistēmām, ņemot vērā duplekso radiokanālu iedalījumu harmonizētajos Eiropas kanālu plānos. TDD sistēmu ieviešanai nepieciešamas papildus aizsargjoslas (vismaz divkārt plašākas nekā FDD sistēmām - skat. ERO Report 99).

 

Neharmonizētie diapazoni

Latvijā FWA sistēmas ir ieviestas sekojošās neharmonizētās frekvenču joslās:

Diapazona apzīmējums Frekvenču josla
1,4 GHz A 1350-1375 MHz (A) / 1492-1517 MHz (A’)
1,4 GHz B 1375-1400 MHz (B) / 1427-1452 MHz (B’)
2,4 GHz 2400-2483,5 MHz

Frekvenču diapazons 2400-2483,5 MHz ir koplietošanas diapazons, kas pamatā paredzēts plaša patēriņa, sadzīves radioiekārtu, citu mazas jaudas, neliela attāluma radioiekārtu un/vai rūpnieciskiem, zinātniskiem, medicīniskiem (ISM - Industrial, Scientific, Medical) nolūkiem pielietojamu radioviļņus izstarojošu iekārtu darbam. Radioiekārtas koplietošanas frekvenču diapazonos nedrīkst radīt radiotraucējumus citu radioiekārtu darbam un tām ir jāsamierinās ar citu radioiekārtu radītiem radiotraucējumiem – sekundārs statuss. Izmantojot šo diapazonu, jāņem vērā, ka netiek nodrošināts garantēts datu pārraides ātrums, pieļaujamā kļūdu varbūtība un sakaru kvalitāte.

Radiokanālu plāni, standarti

Harmonizētie diapazoni

Diapazons Dupleksu
frekvenču bloku
skaits
Viena
frekvenču bloka platums,
MHz
Radiokanālu plāns Standarts
3,5 GHz 6 14 CEPT/ERC/REC 14-03
pielikums B2
EN 301 021 (TDMA);
EN 301 080 (FDMA);
EN 301 124 (DSCDMA);
EN 301 253 (FHCDMA)
3,6 GHz 7 14 CEPT/ERC/REC 12-08
pielikums B2.2
EN 301 021 (TDMA);
EN 301 080 (FDMA);
EN 301 124 (DSCDMA);
EN 301 253 (FHCDMA)
10,5 GHz 5 30 CEPT/ERC/REC 12-05 EN 301 021 (TDMA);
EN 301 080 (FDMA);
EN 301 124 (DSCDMA);
EN 301 253 (FHCDMA)
26 GHz 24 28 CEPT/ERC/REC T/R 13-02;
ERC/REC/(00)05
EN 301 213-1 (Basic parameters);
EN 301 213-2 (FDMA);
EN 301 213-3 (DSCDMA);
EN 301 213-4 (TDMA)
28 GHz 14 28 CEPT/ERC/REC T/R 13-02;
ERC/REC/(01)03;
ERC/DEC/(00)09
EN 301 213-1 (Basic parameters);
EN 301 213-2 (FDMA);
EN 301 213-3 (DSCDMA);
EN 301 213-4 (TDMA)
42 GHz 6 500 . .

Neharmonizētie diapazoni

Diapazons Frekvenču bloku skaits Dupleksēšanas metode Modulācijas paņēmiens Viena frekvenču bloka platums, MHz Standarts
1,4 GHz
(A+A’)
(B+B’)
25+25
25+25
TDD FHSS 1 .
1,4 GHz
AA’;
BB’
12;12 FDD . 2 .
2,4 GHz 5 TDD DSSS 22 LVS EN 300 328
2,4 GHz 1 TDD FHSS 83,5 (82 x 1 MHz) LVS EN 300 328

 1.4 GHz diapazons A

2 MHz kanāli

Kanāla Nr. Apakšdiapazons
A
Frekvences TX (RX), MHz
Sadalījums Apakšdiapazons
A'
Frekvences RX (TX), MHz
Sadalījums
1 1351,5 . 1493,5 Operators1
2 1353,5 . 1495,5 .
3 1355,5 . 1497,5 .
4 1357,5 . 1499,5 .
5 1359,5 . 1501,5 Operators1
6 1361,5 . 1503,5 .
7 1363,5 . 1505,5 .
8 1365,5 . 1507,5 .
9 1367,5 . 1509,5 .
10 1369,5 . 1511,5 .
11 1371,5 . 1513,5 .
12 1373,5 . 1515,5 .

1 MHz kanāli

Kanāla Nr. Apakšdiapazons
A
Frekvences TX (RX), MHz
Sadalījums Apakšdiapazons
A'
Frekvences RX (TX), MHz
Sadalījums
1 1351 . 1493 Operators1
2 1352 . 1494 Operators1
3 1353 . 1495 Operators1
4 1354 . 1496 Operators1
5 1355 . 1497 Operators1
6 1356 . 1498 Operators1
7 1357 . 1499 Operators1
8 1358 . 1500 Operators1
9 1359 . 1501 Operators1
10 1360 . 1502 Operators1
11 1361 . 1503 Operators1
12 1362 . 1504 Operators1
13 1363 . 1505 Operators1
14 1364 . 1506 Operators1
15 1365 . 1507 .
16 1366 . 1508 .
17 1367 . 1509 .
18 1368 . 1510 .
19 1369 . 1511 .
20 1370 . 1512 .
21 1371 . 1513 .
22 1372 . 1514 .
23 1373 . 1515 .
24 1374 . 1516 .

1.4 GHz diapazons B

2 MHz kanāli

Kanāla Nr. Apakšdiapazons
B
Frekvences TX (RX), MHz
Sadalījums Apakšdiapazons
B'
Frekvences RX (TX), MHz
Sadalījums
1 1376,5 . 1428,5 .
2 1378,5 . 1430,5 .
3 1380,5 . 1432,5 .
4 1382,5 . 1434,5 .
5 1384,5 . 1436,5 Operators1
6 1386,5 . 1438,5 .
7 1388,5 . 1440,5 .
8 1390,5 . 1442,5 .
9 1392,5 . 1444,5 Operators1
10 1394,5 . 1446,5 .
11 1396,5 . 1448,5 .
12 1398,5 . 1450,5 .

1 MHz kanāli

Kanāla Nr. Apakšdiapazons
B
Frekvences TX (RX), MHz
Sadalījums Apakšdiapazons
B'
Frekvences RX (TX), MHz
Sadalījums
1 1376 . 1428 Operators1
2 1377 . 1429 Operators1
3 1378 . 1430 Operators1
4 1379 . 1431 Operators1
5 1380 . 1432 Operators1
6 1381 . 1433 Operators1
7 1382 . 1434 Operators1
8 1383 . 1435 Operators1
9 1384 . 1436 Operators1
10 1385 . 1437 Operators1
11 1386 . 1438 Operators1
12 1387 . 1439 Operators1
13 1388 . 1440 Operators1
14 1389 . 1441 Operators1
15 1390 . 1442 Operators1
16 1391 . 1443 Operators1
17 1392 . 1444 Operators1
18 1393 . 1445 .
19 1394 . 1446 Operators1
20 1395 . 1447 Operators1
21 1396 . 1448 Operators1
22 1397 . 1449 Operators1
23 1398 . 1450 Operators1
24 1399 . 1451 Operators1

3,5 GHz diapazons

Kan.Nr. TS TX,MHz CRS TX,MHz Sadalījums
1 3417 3517 Operators 1
2 3431 3531 Operators 1
3 3445 3545 Operators 2
4 3459 3559 Operators 2
5 3473 3573 Operators 3
6 3487 3587 Operators 3

3,6 GHz diapazons

Kan.Nr. TS TX,MHz CRS TX,MHz Sadalījums
1 3608 3708 Operators 1
2 3622 3722 Operators 2
3 3636 3736 Operators 2
4 3650 3750 Operators 2
5 3664 3764 Operators 2
6 3678 3778 Operators 3
7 3692 3792 Operators 3

TS un CRS raidīšanas frekvenču joslu iedalījums var mainīties pēc harmonizēta iedalījuma noteikšanas Eiropā.

10,5 GHz diapazons

Kan.Nr. CRS TX,MHz TS TX,MHz Sadalījums Piezīmes
1 10165 10515 Operators 1 .
2 10195 10545 Radiolīnijas punkts-punkts .
3 10225 10575 Operators 2 .
4 10255 10605 Operators 1 .
5 10281,375 10631,375 Operators 3 22,75 MHz kanāls
Kan.Nr. CRS TX,MHz TS TX,MHz Sadalījums Piezīmes
1 24563 25571   1
2 24591 25599   1
3 24619 25627   1
4 24647 25655   1
5 24675 25683   1
6 24703 25711   1
7 24731 25739 aizsargjosla 2
8 24759 25767 aizsargjosla 2
9 24787 25795 Operators 1 3
10 24815 25823 Operators 1 3
11 24843 25851 aizsargjosla 3
12 24871 25879 brīvs 3
13 24899 25907 aizsargjosla 3
14 24927 25935 Operators 3 3
15 24955 25963 Operators 3 3
16 24983 25991 aizsargjosla 3
17 25011 26019 Operators 4 3
18 25039 26047 Operators 4 3
19 25067 26075 aizsargjosla 3
20 25095 26103 Operators 5 3
21 25123 26131 Operators 5 3
22 25151 26159 aizsargjosla 3
23 25179 26187 Operators 6 3
24 25207 26215 Operators 6 3
25 25235 26243 aizsargjosla 3
26 25263 26271 Operators 7 3
27 25291 26299 Operators 7 3
28 25319 26327 aizsargjosla 3
29 25347 26355 aizsargjosla 3
30 25375 26383 Operators 8 3
31 25403 26411 Operators 8 3
32 25431 26439 Operators 8 3
Kan.Nr. CRS TX,MHz TS TX,MHz Sadalījums
19 28066,5 29074,5 Operators 1
20 28094,5 29102,5 Operators 1
21 28122,5 29130,5 Operators 1
22 28150,5 29158,5 Operators 1
23 28178,5 29186,5 Operators 1
24 28206,5 29214,5 Operators 1
49 28227,5 29235,5 Operators 1
14MHz kanāls
50 28241,5 29249,5 14MHz aizsargjosla
51 28255,5 29263,5 14MHz aizsargjosla
52 28269,5 29277,5 Operators 2
14MHz kanāls
27 28290,5 29298,5 Operators 2
28 28318,5 29326,5 Operators 2
29 28346,5 29354,5 Operators 2
30 28374,5 29382,5 Operators 2
31 28402,5 29410,5 Operators 2
32 28430,5 29438,5 Operators 2

Koplietošanas frekvenču diapazons

Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana koplietošanas radiofrekvenču diapazonā

VAS ES atgādina, ka radioiekārtu darbību koplietošanas joslās reglamentē Ministru kabineta noteikumiNr.1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)” .Saskaņā ar šiem noteikumiem, izmantojot radioiekārtas koplietošanas radiofrekvenču joslās vai radiofrekvenču kanālos, jāņem vērā, ka tās nav aizsargātas pret kaitīgiem radiotraucējumiem, kā arī tās nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus. Elektromagnētiskā saderība koplietošanas radiofrekvenču joslās tiek nodrošināta vispārīgā veidā, proti, ir noteikti vispārīgi radiostaciju tehniskie parametri un traucējumu avoti netiek meklēti. Savukārt gadījumos, kad koplietošanas frekvenču joslās strādājošajās iekārtas rada traucējumus radioiekārtām, kas strādā ārpus koplietošanas diapazona un spektru izmanto atbilstoši radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai, VAS ES izmanto savas tiesības, kas noteiktas normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra lietošanu, un veic nepieciešamos pasākumus, lai traucējumus novērstu. Šādu radiotraucējumu gadījumā VAS ES ir tiesīga pārbaudīt radioiekārtas un to lietošanas atbilstību normatīvajiem aktiem – sakaru iekārtas uzstādīšanas vietā apskatot iekārtu, pārbaudot iekārtas tehnisko dokumentāciju, atbilstības apliecinājumus, citus ar iekārtas uzstādīšanu vai lietošanu saistītos dokumentus. Ja radioiekārta lietota, pārkāpjot normatīvo aktu prasības par radiofrekvenču spektra lietošanu vai ir novēroti radiotraucējumi, VAS ES ir tiesīga pieprasīt šādas radioiekārtas vai traucējošas iekārtas darbības tūlītēju pārtraukšanu. Atbildību par pārkāpumiem nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 146. un 1461. pants.

Atļautie tehniskie parametri:

  • maksimālā EIRP: 100mW (+20dBm)
  • spektrālais jaudas blīvums DSSS iekārtām: -20dBW/1MHz
  • spektrālais jaudas blīvums FHSS iekārtām: -10dBW/100kHz
  • antenas - integrētās (iebūvētās), iekārtu ražotāja speciāli noteiktās (arī ārējās) vai citu ražotāju ārējās antenas.

Lietojot radioiekārtas ar iebūvētām vai iekārtu ražotāja speciāli noteiktām antenām, antenu modelim un parametriem jāatbilst sertifikācijas dokumentos norādītajam.

Citu ražotāju ārējo antenu pielietošana ir pieļaujama, ja radiostacijas lietošanas atļaujas pieteicējs ar mērījumu rezultātiem un citiem dokumentiem apliecina pieteiktās radiostacijas atbilstību noteiktajiem ierobežojumiem.

DSSS tipa iekārtās plašāk lietotais kanālu rastrs

Viena radiokanāla tipiskais joslas platums: 22 MHz. Pieļaujamais minimālais attālums starp kanāliem:15 MHz.

Kanāla Nr. Centrālā frekvence, MHz
1 2412
2 2417
3 2422
4 2427
5 2432
6 2437
7 2442
8 2447
9 2452
10 2457
11 2462
12 2467
13 2472

Ieteicamais pamatkanālu plāns DSSS tipa iekārtām

Kanāla Nr. Centrālā frekvence, MHz
1 2412
2 2427
3 2442
4 2457
5 2472

FHSS tipa iekārtas izmanto visu 83,5 MHz joslu; tipiskais subkanāla platums: 1 MHz

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv