Alert views

Cienījamie klienti!

 Lai ievērotu piesardzības pasākumus, klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Izplatījuma sakari


Kas ir izplatījuma sakari?

Izplatījuma radiosakari ir radiosakari, kuros izmanto vienu vai vairākas izplatījuma radiostacijas vai vienu vai vairākus atstarojošus satelītus, vai citus objektus izplatījumā. Izplatījuma radiostacija ir radiostacija, kas uzstādīta uz objekta, kurš atrodas, kuram paredzēts atrasties vai kurš ir atradies ārpus Zemes atmosfēras galvenās daļas. Izplatījuma sakarus izmanto, piemēram, uz kuģiem, lai nodrošinātu sakarus lielos attālumos.

Statistika

Radiofrekvences piešķīrumu lietošanas atļauju skaita konstatācija izplatījuma sakaros 2020. gada aprīlī

  Zemes fiksētās radiostacijas Zemes mobilās radiostacijas Izplatījuma radiostacijas Kopā
Uzstādīšanas atļaujas 0 0 0 0
Pagaidu atļaujas 1 0 0 1
Lietošanas atļaujas 7 7 1 15
Īstermiņa atļaujas 1 0 0 1
Kopā 9 7 1 17

 

Radiostaciju lietošanas atļauju skaita konstatācija izplatījuma sakaros 2020. gada aprīlī

 

Radiostaciju lietošanas atļauju skaita īpatsvara konstatācija izplatījuma sakaros 2020. gada aprīlī

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv