Izplatījuma sakari

Izplatījuma radiosakaru dienesta ikona

Kas ir izplatījuma sakari?

Izplatījuma radiosakari ir radiosakari, kuros izmanto vienu vai vairākas izplatījuma radiostacijas vai vienu vai vairākus atstarojošus satelītus, vai citus objektus izplatījumā. Izplatījuma radiostacija ir radiostacija, kas uzstādīta uz objekta, kurš atrodas, kuram paredzēts atrasties vai kurš ir atradies ārpus Zemes atmosfēras galvenās daļas. Izplatījuma sakarus izmanto, piemēram, uz kuģiem, lai nodrošinātu sakarus lielos attālumos.

Statistika

Radiofrekvences piešķīrumu lietošanas atļauju skaita konstatācija izplatījuma sakaros 2020. gada aprīlī

  Zemes fiksētās radiostacijas Zemes mobilās radiostacijas Izplatījuma radiostacijas Kopā
Uzstādīšanas atļaujas 0 0 0 0
Pagaidu atļaujas 1 0 0 1
Lietošanas atļaujas 7 7 1 15
Īstermiņa atļaujas 1 0 0 1
Kopā 9 7 1 17

 

Radiostaciju lietošanas atļauju skaita konstatācija izplatījuma sakaros 2020. gada aprīlī

Stabiņu diagrammā attēlots radiostaciju lietošanas atļauju skaits izplatījuma sakaros 2020. gada aprīlī

 

Radiostaciju lietošanas atļauju skaita īpatsvara konstatācija izplatījuma sakaros 2020. gada aprīlī

APļa diagrammā attēlots radiostaciju lietošanas atļauju skaita īpatsvars izplatījuma sakaros 2020. gada aprīlī

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv