Jūs atrodaties šeit

Radioamatieru sakari

 

 

 

 

 

 

 

Saturs:


Kas ir radioamatieru dienests?

Radioamatieru dienests ir radiosakaru veids (dienests) pašizglītošanai, savstarpējiem sakariem un tehniskiem pētījumiem, ko veic radioamatieri (attiecīgi pilnvarotas personas, kuras saista radiotehnika un kuras nav materiāli ieinteresētas radiosakaru dienesta darbībā). Radioamatieris ir  fiziska persona, kura sakaru administrācijā ir nokārtojusi radioamatieru eksāmenu un saņēmusi radioamatiera eksaminācijas apliecību. Sabiedriskā organizācija Latvijas Radioamatieru līga (LRAL) apvieno Latvijas radioamatierus un organizē viņu darbību atbilstoši IARU (International Amateur Radio Union) mērķiem.

Cenrāža piemērošana

1.1. Atļaujas

1.1.1. Vienreizējie maksājumi

Uzstādīšanas vai lietošanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
3.2. Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanai radiostacija 17,73 0,00 17,73
3.3. Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera papildu izsaukuma signāla piešķiršanai izsaukuma signāls 13,71 0,00 13,71

 

 

 

 

 

1.2. Eksāmens

1.2.1. Vienreizējie maksājumi

Radioamatieru eksāmens

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
3.1. Radioamatiera eksaminācija radioamatiera eksāmens 19,93 0,00 19,93

 

 

 

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
 VAS Elektroniskie sakari

Eksporta ielā 5

+371 67 332 179
+371 67 332 724

Konsultācijas:

VAS "Elektroniskie sakari"

Eksporta iela 5,                                      Tālr.:   +371 67 333 034
Rīga,  LV-1010                                        Fakss: +371 67 821 275
                                                             E-pasts: vases@vases.lv