Alert views

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, VAS “Elektroniskie sakari” līdz 2020. gada 9. jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Pateicamies par izpratni un aicinām iesniegt pieprasījumus elektroniskā veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Vairāk informācijas šeit

Jūras mobilie sakari


Kas ir jūras sakari?

Jūras mobilie sakari ir mobilie sakari starp krasta stacijām un kuģu stacijām vai starp kuģu stacijām, vai starp saistītām sakaru sistēmām uz borta, glābšanas līdzekļu stacijām un avārijas vietu norādošām radiobākām.

Jūras mobilajos sakaros nenosaka individuālus radiofrekvences piešķīrumus, bet tiek reģistrētas radiostacijas, kas darbojas starptautiski noteiktās radiofrekvenču joslās. Tas saistīts ar to,
ka kuģošana nenotiek tikai vienas valsts robežās, bet galvenokārt starp dažādām valstīm un kontinentiem, tāpēc radiofrekvenču izmantošanai jābūt saskaņotai gan starpvalstu, gan globālā līmenī un šajos radiosakaru dienestos izmantojamās joslas ir starptautiski noteiktas Radio Noteikumos.

Statistika

Radiofrekvences piešķīrumu lietošanas atļauju skaita konstatācija jūras mobilajos sakaros 2016. gada maijā

Radiostaciju lietošanas atļauju skaita konstatācija jūras mobilajos sakaros 2016. gada maijā

Radiostaciju lietošanas atļauju skaita īpatsvara konstatācija jūras mobilajos sakaros 2016. gada maijā

 

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv