Jūras mobilie sakari

Jūras mobilo sakaru dienesta ikona

Kas ir jūras sakari?

Jūras mobilie radiosakari nodrošina saziņu starp kuģiem, ka arī starp kuģi un krastu un tie primāri paredzēti kuģošanas drošībai un cilvēku glābšanai.

Gadsimtu laikā jūrnieku saziņas veidi ir būtiski mainījušies, veicot attīstību no signālu pārraides ar gaismas avotiem un karodziņiem tiešās redzamības attālumos, Morzes radiotelegrāfa tālsakariem līdz mūsdienu globāli ieviestām automatizētām ciparu jūras radiosakaru sistēmām ar radariem un satelītsakaru iekārtām. Tas ļauj tiešsaistē sekot kuģu atrašanās vietai, novērst sadursmes un kritiskās situācijās glābšanas dienestiem automātiski saņemt informāciju par kuģa negadījumu tā apstākļiem jebkurā zemeslodes vietā.

Tā kā kuģošana notiek globāli jūrās un okeānos starp valstīm un kontinentiem, jūras sakaru radiofrekvences un to lietošanas kārtība ir noteikta starptautiski  ITU-R Radionoteikumos.

Vai ir nepieciešama atļauja?

Drošības nolūkos jūras kuģi ir aprīkojami ar radiosakaru iekārtām. Prasības stacijas sastāvam noteiktas atbilstoši kuģa izmantošanas kategorijai un kuģošanas apgabalam (jūras rajonam). Vienkārši sakot – jo tālāk no krasta paredzēta kuģošana, jo pilnīgāk jābūt nokomplektētai kuģa radiostacijai.

Latvijā kuģa radio stacijas minimālais sastāvs noteikts MK noteikumos Nr. 30 “Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi”.

Starptautiski noteikts, ka kuģa radiostacijai nepieciešams saņemt lietošanas atļauju tās valsts sakaru administrācijā, kurā kuģis ir reģistrēts.

Kāpēc reģistrēt rāciju?

Reģistrējot kuģa staciju un sagatavojot kuģa stacijas lietošanas atļauju tiek  piešķirti unikāli radiosakaru identifikatori - izsaukuma signāls un MMSI numurs. Identifikatoru lietošana dod iespēju tiešsaistē noteikt kuģa atrašanās vietu, palīdz savlaicīgi izvairīties no sadursmēm un kritiskās situācijās dienestiem palīdz organizēt glābšanas darbus.

Latvijā jūras mobilo sakaru ( kuģu un krasta staciju) lietošanas atļaujas izsniedz un radiosakaru identifikatorus piešķir VAS Elektroniskie sakari.

VAS Elektroniskie sakari arī administrē globālo kuģu un krastu staciju datubāzi, aktualizējot informāciju par Latvijā reģistrētajiem kuģiem, to radiosakaru identifikatoriem, cilvēku skaitu uz kuģa, radiosakaru līdzekļiem saziņai un citu informācija, kas ir būtiska kuģošanas drošībai un glābšanas dienestiem.

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv