Jūras mobilie sakari

Jūras mobilo sakaru dienesta ikona

Kas ir jūras sakari?

Jūras mobilie radiosakari nodrošina saziņu starp kuģiem, ka arī starp kuģi un krastu un tie primāri paredzēti kuģošanas drošībai un cilvēku glābšanai.

Gadsimtu laikā jūrnieku saziņas veidi ir būtiski mainījušies, veicot attīstību no signālu pārraides ar gaismas avotiem un karodziņiem tiešās redzamības attālumos, Morzes radiotelegrāfa tālsakariem līdz mūsdienu globāli ieviestām automatizētām ciparu jūras radiosakaru sistēmām ar radariem un satelītsakaru iekārtām. Tas ļauj tiešsaistē sekot kuģu atrašanās vietai, novērst sadursmes un kritiskās situācijās glābšanas dienestiem automātiski saņemt informāciju par kuģa negadījumu, tā apstākļiem jebkurā zemeslodes vietā.

Tā kā kuģošana notiek globāli jūrās un okeānos starp valstīm un kontinentiem, jūras sakaru radiofrekvences un to lietošanas kārtība ir noteikta starptautiski  ITU-R Radionoteikumos.

 

Vai ir nepieciešama atļauja?

Drošības nolūkos jūras kuģi ir aprīkojami ar radiosakaru iekārtām. Prasības stacijas sastāvam noteiktas atbilstoši kuģa izmantošanas kategorijai un kuģošanas apgabalam (jūras rajonam). Vienkārši sakot – jo tālāk no krasta paredzēta kuģošana, jo pilnīgāk jābūt nokomplektētai kuģa radiostacijai.

Jūras mobilo sakaru nodrošināšanai paredzētu iekārtu izmantošana ir būtiskai, lai:

Palīdzētu preventīvi novērst iespējamus kuģošanas negadījumus vai citus draudus drošībai Nodrošinātu saziņu starp kuģiem un krastu  Ar moderno navigācijas tehnoloģiju palīdzību redzētu citu kuģošanas līdzekļu un šķēršļu atrašanās vietu reāllaikā, būtiski uzlabojot kuģošanas drošību sliktas redzamības apstākļos Kritiskās situācijās glābšanas dienestiem var noraidīt informāciju par kuģa negadījumu, tā raksturu un glābjamo personu skaitu

Latvijā kuģa radio stacijas minimālais sastāvs noteikts MK noteikumos Nr. 30 “Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi”.

Starptautiski noteikts, ka kuģa radiostacijai nepieciešams saņemt lietošanas atļauju tās valsts sakaru administrācijā, kurā kuģis ir reģistrēts.

 

Kāpēc reģistrēt radioiekārtu?

Reģistrējot kuģa staciju un sagatavojot kuģa stacijas lietošanas atļauju, tiek piešķirti unikāli radiosakaru identifikatori - izsaukuma signāls un MMSI numurs. Identifikatoru lietošana dod iespēju tiešsaistē noteikt kuģa atrašanās vietu, palīdz savlaicīgi izvairīties no sadursmēm un kritiskās situācijās dienestiem palīdz organizēt glābšanas darbus.

Latvijā jūras mobilo sakaru (kuģu un krasta staciju) lietošanas atļaujas izsniedz un radiosakaru identifikatorus piešķir VAS Elektroniskie sakari.

VAS Elektroniskie sakari arī administrē globālo kuģu un krastu staciju datubāzi, aktualizējot informāciju par Latvijā reģistrētajiem kuģiem, to radiosakaru identifikatoriem, cilvēku skaitu uz kuģa, radiosakaru līdzekļiem saziņai un citu informāciju, kas ir būtiska kuģošanas drošībai un glābšanas dienestiem.

 

Kā reģistrēt?

  Iepazīsties ar informāciju par iesniedzamajiem datiem mūsu tīmekļvietnes sadaļā ''Klientiem''
Aizpildi atļaujas pieprasījuma veidlapu, kas atrodama iepriekšējā punktā atzīmētajā lapā. Veidlapā nepieciešams norādīt informāciju par atļaujas saņēmēju un radioiekārtas tehniskajiem datiem.
Iesniedz aizpildīto veidlapu elektroniski vai papīra formātā

 

Konsultācijas var saņemt:

VAS "Elektroniskie sakari" Klientu vadības nodaļa
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 332 179
E-pasts: info@vases.lv 

 

Noderīga informācija kuģotājiem

 
TV un skaņas apraides radiosakaru dienesta ikona
Kas sastāda izmaksas un kā izprast cenrāža piemērošanas principus? Kas izdevīgāk - atļauja konkrētai kuģošanas sezonai vai tomēr vairākiem gadiem? 
Ikona, kas apzīmē programmu gatavošanas un īpašo pasākumu (PMSE - programme making and special events) bezvadu skaņas iekārtas, piemēram, radiomikrofoni
 
Tiešsaistes semināra ieraksts VAS ES Youtube platformā.