Jūras mobilie sakari

Jūras mobilo sakaru dienesta ikona

Kas ir jūras sakari?

Jūras sakari ietver sakarus no kuģa uz kuģi un starp kuģi un krastu. Jūras sakari primāri paredzēti cilvēku glābšanai un kuģošanas drošībai.

Gadsimtu laikā jūrnieku saziņas veidi ir būtiski mainījušies, veicot attīstību no signālu pārraides ar gaismas avotiem un karodziņiem tiešās redzamības attālumos, Morzes radiotelegrāfa tālsakariem līdz mūsdienu globālām automatizētām jūras radiosakaru sistēmām. Šobrīd jūras sakaros tiek lietoti arī radari un satelītsakaru sistēmas, ļaujot automātiski glābējiem saņemt informāciju par kuģa negadījumu un tā apstākļiem praktiski jebkurā zemeslodes vietā.

Tā kā kuģošana notiek jūrās un okeānos starp dažādām valstīm un kontinentiem, radiofrekvenču lietošanai jābūt starptautiski saskaņotai. Jūras sakariem lietojamās frekvenču joslas ir noteiktas ITU Radionoteikumos. Katras valsts sakaru administrācijai ir pienākumu izsniegt jūras sakaru staciju lietošanas atļaujas, un piešķirtos staciju identifikatorus (izsaukuma signālu un MMSI numuru) reģistrēt vienotā starptautiskā reģistrā - Maritime mobile Access and Retrieval System (MARS).     

Latvijā jūras sakaru staciju atļauja izsniedz VAS Elektroniskie sakari.

Statistika

Radiofrekvences piešķīrumu lietošanas atļauju skaita konstatācija jūras mobilajos sakaros 2020. gada maijā

  Kuģu radiostacijas Krasta radiostacijas Radionavigācijas stacijas Kopā
Uzstādīšanas atļaujas 0

0

0 0
Pagaidu atļaujas 0 0

0

0
Lietošanas atļaujas 387 196 0 583
Īstermiņa atļaujas 0 0 0 0
Kopā: 387 196 0 583

 

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv