PMSE ierīces (radiomikrofoni u.c.)

Ikona, kas apzīmē programmu gatavošanas un īpašo pasākumu (PMSE - programme making and special events) bezvadu skaņas iekārtas, piemēram, radiomikrofoni

Kas ir PMSE ierīces?

Ar programmu gatavošanas un īpašo pasākumu (PMSE - programme making and special events) iekārtām ir domātas apraides palīgdienesta (SAB/SAP) raidošās iekārtas, kuras tiek lietotas analoga vai ciparu signāla pārraidei mazā attālumā ar ierobežotu skaitu raidītāju un uztvērēju. Tās attiecas uz visdažādākajiem video un skaņas pārraides lietojumiem, kas kļūst arvien nozīmīgāki plašsaziņas līdzekļu un izklaides nozares attīstībai. Tās ietver arī apraidi, kultūras, mūzikas un teātra uzvedumus, sabiedriskus un sporta pasākumus. PMSE iekārtas izmanto profesionāliem un neprofesionāliem mērķiem, gan vietēja mēroga, gan valsts līmeņa pasākumiem. Radiomikrofoni ir visbiežāk sastopamā un izplatītākā PMSE bezvadu skaņas iekārta, ar to saistītās sistēmas ir, piemēram, pārnēsājamie auss monitori un divpusējo sakaru sistēmas, skaņas radiolīnijas.

PMSE ierīces saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu atļauts izmantot Latvijā pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari” vai saskaņā ar koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju.

Nacionālais radiofrekvenču plāns (MK 2023. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 3) nosaka radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām. Frekvenču joslas, kuras ir iedalītas PMSE ierīcēm, tajā skaitā radiomikrofoniem, ir apkopotas Nacionālā radiofrekvenču plāna Radiosaskarnē PMSE-174 un 3. pielikuma tabulā 8.10.1.

Saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu, audio PMSE ierīcēm paredzēto joslu un izmantošanas nosacījumu kopsavilkums:

  Frekvenču josla Pārraides jaudas robežvērtība Lietošanas atļaujas veids
a 29,7–47 MHz 10 mW e.r.p. Koplietošanas1 atļauja
e 174–216 MHz 50 mW e.r.p. VAS ES individuāla2 atļauja
f1 470–694 MHz 50 mW e.r.p. VAS ES individuāla atļauja
f3 823–826 MHz 20 mW e.i.r.p.
100 mW e.i.r.p.
(uz ķermeņa)
VAS ES individuāla atļauja
f4 826–832 MHz 100 mW e.i.r.p. VAS ES individuāla atļauja
g 863–865 MHz 10 mW e.r.p. Koplietošanas atļauja
h1

1350-1400 MHz

20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p.
(uz ķermeņa vai ar spektra skanēšanas funkciju)

VAS ES individuāla atļauja

j1, j2, j3 1785-1804,8 MHz 20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p.
(uz ķermeņa vai ar spektra skanēšanas funkciju)
Koplietošanas atļauja

 

57a 2400–2483,5 MHz 10 mW e.i.r.p. Koplietošanas atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm
61 5725–5875 MHz 25 mW e.i.r.p Koplietošanas atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm

 

1 - atbilstoši 2023. gada Ministru kabineta noteikumu Nr.3 3. Pielikumam;
2 - atbilstoši 2023. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 133.

Detalizēta informācija ir atrodama Nacionālajā radiofrekvenču plānā.

VAS ES individuālo atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku un vietu vai vietām.

Atļaujas saņemšanai iekārtu lietotājam jāvēršas VAS ES ar pieprasījumu (iesniegumu) brīvā formā, kurā jānorāda:

  • Lūgums izsniegt atļauju frekvenču spektra lietošanai;
  • Vajadzīgā frekvenču josla vai frekvences;
  • Lietošanas vieta vai vietas un ilgums no/līdz;
  • Iekārtas tips un izgatavotājs*;
  • Atbildīgā persona par raidošo iekārtu, kontakttālrunis.

*- Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK 133. Noteikumu 15.1. apakšpunktu priekšnoteikums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšanai ir radioiekārtas atbilstība prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu. Minētais priekšnoteikums ir izpildīts, ja VAS ES rīcībā ir informācija, kas apstiprina atļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas atbilstību normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

Minētais nosacījums nav attiecināms uz īstermiņa atļaujas izsniegšanu (līdz 6 mēnešiem).

Pieprasījuma izskatīšana un radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšana ir VAS ES maksas pakalpojums saskaņā ar  Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumiem Nr. 600 ''Valsts akciju sabiedrības ''Elektroniskie sakari'' publisko maksas pakalpojumu cenrādis'', kuri nosaka VAS ES sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

PMSE ierīču individuālās atļaujas izmaksas ir šādas:

1) Atļaujas pieprasījuma izskatīšana EUR 30,83 (1.2.9. punkts) vai īstermiņa (līdz 6 mēnešiem) atļaujai EUR 38,53 (1.5.1. punkts);

2) Ikmēneša maksājums par PMSE ierīču lietošanu noteiktā teritorijā ar neaizsargātiem nosacījumiem  ir EUR 9,17 (2.11.9. punkts) mēnesī par atļauju.

Izmaiņas PMSE ierīcēm paredzētajās frekvenču joslās.

Sākot ar 2022. gadu, frekvenču joslā 694-789 MHz iedalījums radiosakaru sistēmām ir mainīts uz iedalījumu mobilo sakaru sistēmām, kā rezultātā, radiomikrofonu lietošana šajā joslā nav atļauta.

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv