Jūs atrodaties šeit

TV un skaņas apraide

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturs:


Kas ir apraides dienests?

Apraides dienests ir radiosakaru dienests, kurā raidījumi paredzēti tiešai publiskai uztveršanai. Šajā dienestā var būt ietverti skaņas raidījumi, televīzijas raidījumi vai cita veida raidījumi (RR1.38).

Informācija par skaņas un televīzijas apraidi Latvijā

1. Televīzija

Latvijā šobrīd strādā 69 ciparu televīzijas raidošās stacijas, veidojot sešus nacionālos, vienu reģionālo apraides tīklu un vienu vietējo stacij. Pirmajā nacionālajā apraides tīklā tiek izplatītas 5 televīzijas programmas (LTV1, LTV7, Re:TV, Rīga TV24 un Sportacentrs.com) uztveršanai bez maksas visā valsts teritorijā. Pārējos piecos tīklos SIA ”Lattelecom” izplata 58 maksas televīzijas programmas. SIA "Vidusdaugavas televīzija" ar savu raidītāju Jēkabpilī 55. kanālā raida vietējo TV programmu..

2. FM un AM skaņas apraide

2.1. Saskaņā ar VAS ES sagatavoto tehnisko plānu un reģionālo nolīgumu attiecībā uz 87.5 ‑ 108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei Ženēva, 1984, Latvijai kopējais piekritīgo FM piešķīrumu skaits ir aptuveni 280. Latvijā šobrīd strādā 248 FM skaņas apraides stacijas.

Ir izveidoti šādi raidošie FM skaņas apraides tīkli:

  • sabiedriskā radio (5 tīkli): Latvijas radio 1, Latvijas radio 2, Latvijas radio 3 (Klasika), Latvijas radio 4 (Doma laukums) un Latvijas radio 5 – pieci.lv;
  • nacionālo komerciālo radio (8 tīkli): EHR Superhits, Eiropas Hītu radio, Latvijas Kristīgais radio, Radio SWH, Radio SWH Plus, Star FM, Super FM un Top radio;
  • reģionālie (6 tīkli):, Capital FM, Divu Krastu radio, Kurzemes radio, Latgales radio, Radio Skonto Vidzeme un XOfm.

Kā arī, izveidotas 48 vietējās FM raidošās stacijas 28 plašsaziņas līdzekļu darbībai.

2.2. Vidējos viļņos (AM) strādā viena vietējā radiostacija (Radio Merkūrs). Neizmantoti ir aptuveni 30 AM frekvences piešķīrumi.

VAS ES regulāri sniedz Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (turpmāk -Padome) informāciju par vietām, kurās ir brīvi FM un AM skaņas apraides frekvences piešķīrumi. Uz tās pamata Padome lemj par konkursu izsludināšanu apraides tiesību saņemšanai.

3. Ciparu skaņas apraide

Saskaņā ar Nacionālo frekvenču plānu zemes ciparu skaņas apraidei T-DAB sistēmā ir paredzētas frekvenču joslas 174-230 MHz un 230-240 MHz. Ieplānotais frekvenču resurss dod iespējas izveidot 4 līdz 5 valsti aptverošus tīklus.

Laika posmā no 2016. gada decembra līdz 2017. gada decembrim Rīgā notika eksperimentāla Latvijas Radio programmu izplatīšana ciparu skaņas apraides sistēmā T-DAB 174 - 240 MHz joslā (12D kanāla bloks).

Apraides staciju skaits (gada beigās)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Analogā skaņas apraide 143 152 171 190 203 218 224 234 246 248
Ciparu skaņas apraide 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Analogā
televīzija
84 19 7 8 8 0 0 0 0 0
Ciparu
televīzija
7 52 73 73 73 69 69 70 69 69
                Kopā: 234 223 251 271 284 287 293 305 315 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenrāža piemērošana

1. APRAIDE

1.1. TV un skaņas apraide

1.1.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.5. apraides radiostacija radiostacija 498,01 0,00 498,01

 

 

 

 

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.5. apraides radiostacija radiostacija 7,11 0,00 7,11

 

 

 

 

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,11 0,00 7,11

 

 

 

 

  Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 35,57 0,00 35,57

 

 

 

 

1.1.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru radiostaciju (parasti vienā atļaujā ir viena radiostacija), ņemot vērā efektīvo izstaroto jaudu kW un radiokanāla joslas platumu MHz.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.3. EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]
2.3.1. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5 MHz (analogās televīzijas radiostacija, ekspluatācijā uz 01.06.2010.)
2.3.1.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 10,80 0,00 10,80
2.3.1.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 21.60 0,00 21,60
2.3.1.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 43,19 0,00 43,19
2.3.1.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 64,79 0,00 64,79
2.3.1.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 75,58 0,00 75,58
2.3.1.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 86,38 0,00 86,38
2.3.1.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 107,98 0,00 107,98
2.3.2. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 14,04 0,00 14,04
2.3.2.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 28,07 0,00 28,07
2.3.2.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 56,15 0,00 56,15
2.3.2.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 84,22 0,00 84,22
2.3.2.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 98,26 0,00 98,26
2.3.2.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 112,30 0,00 112,30
2.3.2.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 140,37 0,00 140,37
2.3.3. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 21,60 0,00 21,60
2.3.3.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 43,19 0,00 43,19
2.3.3.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 86,38 0,00 86,38
2.3.3.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 129,57 0,00 129,57
2.3.3.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 151,17 0,00 151,17
2.3.3.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 172,76 0,00 172,76
2.3.3.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 215,95 0,00 215,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.8 apraides dienests radiostacija 8,06 0,00 8,06

 

 

 

 

 

1.2. Apraides palīgdienests

1.2.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls 206,32 0,00 206,32

 

 

 

 

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.9. apraides radiostacija radiostacija 28,46 0,00 28,46

 

 

 

 

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,11 0,00 7,11

 

 

 

 

  Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 35,57 0,00 35,57

 

 

 

 

1.2.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru atļauju, ņemot vērā piešķīrumu skaitu, efektīvo izstaroto jaudu dBW un radiokanāla joslas platumu MHz. Ja norādīta josla, tad apmaksu ņem, kā par vienu radiokanālu.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.3. EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]
2.3.1. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5 MHz (analogās televīzijas radiostacija, ekspluatācijā uz 01.06.2010.)
2.3.1.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 10,80 0,00 10,80
2.3.1.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 21.60 0,00 21,60
2.3.1.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 43,19 0,00 43,19
2.3.1.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 64,79 0,00 64,79
2.3.1.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 75,58 0,00 75,58
2.3.1.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 86,38 0,00 86,38
2.3.1.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 107,98 0,00 107,98
2.3.2. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 14,04 0,00 14,04
2.3.2.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 28,07 0,00 28,07
2.3.2.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 56,15 0,00 56,15
2.3.2.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 84,22 0,00 84,22
2.3.2.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 98,26 0,00 98,26
2.3.2.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 112,30 0,00 112,30
2.3.2.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 140,37 0,00 140,37
2.3.3. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 21,60 0,00 21,60
2.3.3.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 43,19 0,00 43,19
2.3.3.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 86,38 0,00 86,38
2.3.3.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 129,57 0,00 129,57
2.3.3.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 151,17 0,00 151,17
2.3.3.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 172,76 0,00 172,76
2.3.3.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 215,95 0,00 215,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.9 apraides palīgdienests tīkls 8,06 0,00 8,06

 

 

 

 

 

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt :
 VAS Elektroniskie sakari

Eksporta ielā 5

+371 67 332 179
+371 67 332 724

 

Konsultācijas var saņemt:

VAS "Elektroniskie sakari"

Eksporta iela 5,                                      Tālr.:   +371 67 333 034
Rīga,  LV-1010                                        Fakss: +371 67 821 275
                                                             E-pasts: vases@vases.lv
                                                                                                                                               
Juris Rencis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa, skaņas un TV apraide

Tālr.: +371 67333157
E-pasts: juris.rencis@vases.lv

Māris Čamans - Radioiekārtu atbilstības novērtēšana un paziņošana par izplatīšanu

Tālr.:  +371 67 282 863
E-pasts: maris.camans@vases.lv

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)

Smilšu iela 1/3,                                   Tālr.:   +371 67 221 848 
Rīga,  LV- 1939                                   Fakss: +371 67 220 448
http://www.neplpadome.lv/                 E-pasts: neplpadome@neplpadome.lv