TV un skaņas apraide

TV un skaņas apraides radiosakaru dienesta ikona

Kas ir apraides dienests?

Apraides dienests ir radiosakaru dienests, kurā raidījumi paredzēti tiešai publiskai uztveršanai. Šajā dienestā var būt ietverti skaņas raidījumi, televīzijas raidījumi vai cita veida raidījumi (RR1.38).

Informācija par skaņas un televīzijas apraidi Latvijā

1. Televīzija

Latvijā šobrīd strādā 74 ciparu televīzijas raidošās stacijas, veidojot sešus nacionālos, vienu reģionālo apraides tīklu un vienu vietējo staciju. Pirmajā nacionālajā apraides tīklā tiek izplatītas 5 televīzijas programmas (LTV1, LTV7, Re:TV, Rīga TV24 un Sportacentrs.com) uztveršanai bez maksas visā valsts teritorijā. Pārējos piecos tīklos SIA ”Tet” izplata 57 maksas televīzijas programmas. SIA "Vidusdaugavas televīzija" ar savu raidītāju Jēkabpilī 34. kanālā raida vietējo TV programmu.

2. FM un AM skaņas apraide

2.1. Saskaņā ar VAS ES sagatavoto tehnisko plānu un reģionālo nolīgumu attiecībā uz 87.5 ‑ 108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei Ženēva, 1984, Latvijai kopējais piekritīgo FM piešķīrumu skaits ir aptuveni 290. Latvijā šobrīd strādā 253 FM skaņas apraides stacijas.

Ir izveidoti šādi raidošie FM skaņas apraides tīkli:

  • sabiedriskā radio (5 tīkli): Latvijas radio 1, Latvijas radio 2, Latvijas radio 3 (Klasika), Latvijas radio 4 (Doma laukums) un Latvijas radio 5 – pieci.lv;
  • nacionālo komerciālo radio (8 tīkli): EHR Superhits, Eiropas Hītu radio, Latvijas Kristīgais radio, Radio SWH, Radio SWH Plus, Radio Tev, Star FM un Top radio;
  • reģionālie (8 tīkli):, Divu Krastu radio, EHR Russkie Hity, Kurzemes radio, Latgales radio, Radio Relax FM Latvija, Radio Skonto Vidzeme, Radio SWH Rock un XOfm.

Kā arī, izveidotas 39 vietējās FM raidošās stacijas 23 plašsaziņas līdzekļu darbībai.

2.2. Vidējos viļņos (AM) strādā divas vietējās radiostacijas (Radio Merkurs un Radio Centrs). Neizmantoti ir aptuveni 29 AM frekvences piešķīrumi.

VAS ES regulāri sniedz Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (turpmāk - Padome) informāciju par vietām, kurās ir brīvi FM un AM skaņas apraides frekvences piešķīrumi. Uz tās pamata Padome lemj par konkursu izsludināšanu apraides tiesību saņemšanai.

3. Ciparu skaņas apraide

Saskaņā ar Nacionālo frekvenču plānu zemes ciparu skaņas apraidei T-DAB sistēmā ir paredzētas frekvenču joslas 174-230 MHz un 230-240 MHz. Ieplānotais frekvenču resurss dod iespējas izveidot 4 līdz 5 valsti aptverošus tīklus.

Laika posmā no 2016. gada decembra līdz 2017. gada decembrim Rīgā notika eksperimentāla Latvijas Radio programmu izplatīšana ciparu skaņas apraides sistēmā T-DAB 174 - 240 MHz joslā (12D kanāla bloks).

Apraides staciju skaits (gada beigās)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analogā skaņas apraide 143 152 171 190 203 218 224 234 246 248 253 253
Ciparu skaņas apraide 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Analogā0
televīzija
84 19 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Ciparu
televīzija
7 52 73 73 73 69 69 70 69 69 73 73
                Kopā: 234 223 251 271 284 287 293 305 315 317 326 326

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Rīga, Eksporta iela 5,
Tālr.: +371 67 333 034
Fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv
Juris Rencis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa, skaņas un TV apraide
Tālr.: +371 67333157
E-pasts: juris.rencis@vases.lv
Māris Čamans - Radioiekārtu atbilstības novērtēšana un paziņošana par izplatīšanu
Tālr.: +371 67 282 863
E-pasts: maris.camans@vases.lv
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)
Rīga, Smilšu iela 1/3,
Tālr.: +371 67 221 848
Fakss: +371 67 220 448
E-pasts: neplpadome@neplpadome.lv
http://www.neplpadome.lv/